DRKAL Stanislav 26.12.1919-21.11.1989

Z Personal
Stanislav DRKAL
Narození 26.12.1919
Místo narození Brno
Úmrtí 21.11.1989
Místo úmrtí Praha
Povolání 53- Historik

DRKAL, Stanislav, * 26. 12. 1919 Brno, † 21. 11. 1989 Praha, archivář, historik

Maturoval na reálném gymnáziu v Brně (1939), studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity přerušila okupace. Za ní pracoval jako technický úředník ve strojírnách firmy Bruna v Brně-Králově Poli. Vysokoškolské studium dokončil 1947 a s aprobací dějepis–zeměpis vyučoval 1947–49 na gymnáziích v Opavě a Brně. Současně studoval na Archivní škole v Brně, 1949 získal titul PhDr. Poté nastoupil do Zemského archivu v Opavě, kde působil téměř 32 roků, na odpočinek odešel 1981. Přestěhoval se do Prahy, kde jako důchodce pracoval (1981–84) v zemědělsko-lesnickém oddělení Státního ústředního archivu a 1985–88 v ústřední spisovně ministerstva zemědělství a výživy, kde zpracoval desítky prozatímních inventárních seznamů.

V Opavě patřil k nejkvalifikovanějším odborníkům, který se specializoval na archivní fondy slezské zemské správy a samosprávy, katastrů a báňských úřadů. Několik D. inventářů fondů bylo vydáno tiskem. Význam dodnes neztratila rozsáhlá edice sumářů karolinského katastru a články o emigraci nekatolíků ze slezských panství. V období normalizace byl 1974 až 1978 zbaven funkce vedoucího I. oddělení archivu, od 1973 nesměl pod svým jménem publikovat, několik článků mohlo vyjít jen pod jménem manželky.

D: Policejní ředitelství v Moravské Ostravě 1/1, 1/2, 2, 1956, 1958, 1965; Řád Německých rytířů v Bruntále 1, 1961; Slezský stavovský archiv v Opavě (1318–1850), 1972 (s J. Donátem); Karolinský katastr slezský 1, 2, 1972, 1973 (s J. Brzobohatým).

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 161; A. Roubic – K. Müller, Za S. D., in: Časopis Slezského muzea, vědy historické (série B) 39, 1990, s. 83–87 (se soupisem díla); B. Indra, Zemřel archivář PhDr. S. D., in: Archivní časopis 40, 1990, s. 49–51; P. Šrámek, In memoriam S. D., in: Vlastivědný sborník okresu Nový Jičín 45, 1990, s. 68–69; J. Štěrbová, Za PhDr. S. D., in: Vlastivědné listy Severomoravského kraje 16, 1990, č. 2, s. 42; Slezsko 2, s. 23–24 (se soupisem díla a literatury); J. Hoffmannová – J. Pražáková, Biografický slovník archivářů českých zemí, 2000, s. 151.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Miloš Kouřil