DUBÉ z Ondřej ?1320-?1412

Z Personal
Ondřej z DUBÉ
Narození asi 1320
Úmrtí 1412 nebo 1413
Místo úmrtí Zlenice u Benešova
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 402

z DUBÉ, Ondřej, * asi 1320, † 1412 nebo 1413 Zlenice u Benešova, šlechtic, nejvyšší zemský sudí, právník

Pocházel z jedné větve rozrodu Benešoviců (erbu odřivousu), píšícím se po hradu (Stará) Dubá nad Sázavou na Benešovsku. Byl synem Ondřeje st. z Dubé a jeho manželky Elišky. Patrně od mládí byla D. kariéra směřována k soudní praxi, neboť již v jedné z nejstarších zpráv o něm (1343) se uváděl jako zemský sudí, ve funkci byl doložen do 1363. Mezi 1368–70 byl mistrem královské komory. Působil ve službách dvou českých panovníků, Karla IV., poté i jeho syna Václava IV. 1384–94 vykonával úřad nejvyššího zemského sudí, 1394 se zapojil do panské jednoty proti králi Václavovi IV. Po porážce opozice byl z úřadu sesazen a nahrazen Hynkem Berkou z Dubé. O jedenáct let později (1405) ho přesto panovník jmenoval popravcem kouřimského kraje.

Nejvýznamnějším odkazem D. zůstal spis Práva zemská česká, který vznikal mezi 1393–94 a prvním desetiletím 15. století. Dílo, zabývající se výkladem zemského práva, D. postupně upravoval a rozšiřoval. Bezpečně byly doloženy tři redakce. Pojetí zemského práva D. spojovalo s politikou Karla IV. a s koncepcí stavovsky uspořádaného státu, kde se na vládě podílel panovník a šlechta.

O rodinném životě D. se nedochovalo mnoho zpráv. S manželkou Annou pravděpodobně neměl ani žádné dědice. Zemřel na rodovém hradě, majetek přešel na Půtu z Častolovic a Bočka z Poděbrad.

D: Pana O. z D. Výklad na právo zemské české, in: Archiv český 2, F. Palacký (ed.), 1842, s. 481–517; Ondřeje z Dubé Práva zemská česká, F. Čáda (ed.), 1930.

L: OSN 8, s. 76–77; OSND 2/1, s. 268; MSN 2, s. 410; KSN 3, s. 521; MČE 2, s. 213; J. Spěváček, Karel IV.: život a dílo 1316–1378, 1979, rejstřík; týž, Václav IV. 1361–1419, 1986, rejstřík; LČL 1, s. 607.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Eva Doležalová