DUBSKÝ Josef 7.2.1917-27.2.1996

Z Personal
Josef DUBSKÝ
Narození 7.2.1917
Místo narození Josefov (Jaroměř)
Úmrtí 27.2.1996
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 14, Praha 2011, s. 409-410

DUBSKÝ, Josef, * 7. 2. 1917 Josefov (Jaroměř), † 27. 2. 1996 Praha, hispanista, romanista

Syn Oty D. (1886–1956). Vystudoval češtinu a francouzštinu na UK (disertaci obhájil až po válce 1946). Již během studia učil na jazykové škole, později i na středních školách, od 1945 pak řadu let působil jako lektor španělštiny na VŠE, kde se 1964 habilitoval a byl vedoucím katedry jazyků. 1957–61 souběžně přednášel i na brněnské filozofické fakultě. 1970 až 1974 působil jako ředitel Institutu překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě 17. listopadu v Praze, od 1974 pak na FF UK, kde 1982 byl jmenován profesorem románské filologie a španělského jazyka. 1960 obhájil hodnost kandidáta věd a 1977 doktora věd v oboru filologie. V polovině 80. let odešel do penze, ale dále působil na FF UK jako externí vyučující. 1995 byl jmenován emeritním profesorem fakulty. Jako hostující profesor působil i na Universidad Autónoma v Madridu a v Santiago de Cuba.

Zabýval se španělskou lexikologií a lexikografií, ale také stylistikou odborného textu a teoretickými problémy románské filologie (sdělná hodnota španělského slovesa). Obecně známějším se stal jako autor učebnic španělštiny a francouzštiny a rozsáhlých, dosud nepřekonaných česko-španělských slovníků. Řada jeho článků vyšla časopisecky v Ibero-Americana Pragensia, ale i v zahraničí.

Předsedal Kruhu moderních filologů a dalším stavovským organizacím. 1992 byl za dlouholeté zásluhy jmenován komturem Řádu Isabely Katolické.

D: výběr: 100 španělských obchodních dopisů, 1947; Substantivní sloh ve španělštině, in: Časopis pro moderní filologii 31, 1948, s. 201–207; Česko-španělská obchodní frazeologie, 1952; Poznámky k španělskému subjunktivu, in: Cizí jazyky 3, 1957–58, s. 322–325; Úvod do dějin španělského jazyka, 1958; Španělsko-český slovník, 1959; Francouzsko-český hospodářský slovník, 1964; Estilística de la lengua, Santiago de Cuba 1969; Velký španělsko-český slovník – Gran diccionario español-checo, 1977 až 1978; El valor explícito de las construcciones verbales y verbonominales del español, in: Español Actual 41, 1984, s. 13–20; Aspectos lingüísticos de las cartas comerciales, Madrid 1984; Velký španělsko-český slovník, 1993.

L: J. Králová, Prof. dr. J. D., DrSc., Comendador de la Orden Isabel la Catolica, in memoriam, in: Ibero-Americana Pragensia 30, 1996, s. 293 až 294; V. Hlavičková – V. Vlasák, In memoriam profesora J. D., in: Cizí jazyky 40, 1996–97, č. 1–2, s. 29–30; Kdo byl kdo – Čeští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, 1999, s. 113–115 (s bibliografií).

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek