DVOŘÁK Josef 17.4.1914-1.2.1978

Z Personal
Josef DVOŘÁK
Narození 17.4.1914
Místo narození Lhota Rapotina u Boskovic
Úmrtí 1.2.1978
Místo úmrtí Letovice u Boskovic
Povolání 11- Geolog

DVOŘÁK, Josef, * 17. 4. 1914 Lhota Rapotina u Boskovic, † 1. 2. 1978 Letovice u Boskovic, geolog, pedagog

Po maturitě na reálném gymnáziu v Boskovicích (1932) a vykonání doplňujících učitelských zkoušek působil 1933–50 jako učitel přírodovědných předmětů na školách na Blanensku, nejdéle v Letovicích. Po válce vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně (1949 RNDr.). Od 1951 působil na Geologicko-paleontologickém ústavu, poté katedře geologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze, nejprve jako odborný asistent, od 1955 docent historické a stratigrafické geologie. 1956–65 byl vedoucím katedry, 1957–59 proděkanem fakulty. Přednášel historickou geologii, metody geologického výzkumu a geologii kvartéru. 1956 získal titul CSc. na základě práce Stratigrafie a paleontologie středního turonu mezi Letovicemi a Opatovem. Tehdy si ho jako svého nástupce vyhlédl R. Kettner a zajistil, že D. se stal 1962 řádným profesorem geologie. Přestože se jeho jmenování v odborné veřejnosti setkalo s rozpaky, D. se vypracoval na velmi dobrého pedagoga a autora několika učebnic, které patřily nadlouho k nejlepším českým studijním pomůckám.

D. bádal ve východní části české křídové pánve, zabýval se geologickým mapováním, stratigrafií, paleogeografií a paleontologií, zvláště měkkýši. Věnoval se období křídy v severozápadní části Moravy (v okolí Svitav a Letovic), později pracoval ve svrchní křídě hronovsko-poříčského příkopu a vnitrosudetské pánve. Podílel se na výzkumu podloží české křídové pánve a ložisek cenomanských žáruvzdorných jílovců (v okolí Moravské Třebové aj.). 1958 vydal kritické zhodnocení stratigrafických výzkumů v křídě Českého masivu, od počátku (1833) až do současnosti. V 50. letech pracoval v oblasti boskovické brázdy (devon až perm, izolované výskyty terciéru) a v krasovém území ve vápencích a dolomitech triasu u Tisovce na středním Slovensku. Dlouhodobě spolupracoval při geologickém mapování s Ústředním ústavem geologickým (ÚÚG) v Praze. Na přelomu 50. a 60. let se podílel na vypracování listu Česká Třebová v edici Přehledná geologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (tzv. generálky), později na edici map 1 : 25 000, a na syntéze Regionální geologie ČSSR (J. Svoboda a kol., 1/2, 1964), shrnující výsledky prací na generálkové edici. Psal hesla do Naučného geologického slovníku a Encyklopedického slovníku geologických věd (1983). Pro mezinárodní slovník Lexique stratigraphique international zpracoval hesla z křídy na českém území. Od ÚÚG obdržel 1975 medaili Cyrila Purkyně.

D: Hranice spodního a středního turonu v oblasti orlicko-žďárské, in: Práce Moravskoslezské akademie věd přírodních (Brno) 21, 1949; Spodní vody v moravské části české křídy, in: Příroda (Brno) 43, 1950, s. 90–93; Křídový útvar v okolí Chlumů u Obory na Moravě, in: Věstník KČSN, třída matematicko-přírodovědecká 14, 1950 (vyd. 1951); Význačné zkameněliny geologických útvarů, 1954; Příspěvek k poznání křídového útvaru v okolí Velkého Dřevíče (sev. od Hronova), in: Sborník Ústředního ústavu geologického, oddíl geologický 21, 1954 (vyd. 1955), č. 1, s. 369–393; Zpráva o geologickém výzkumu v okolí Tisovce na Slovensku, in: Geologické práce, Zprávy (Bratislava) 7, 1956, s. 154–158 (s O. Kodymem st. a M. Bukovanskou); Příspěvek k paleogeografii svrchního turonu v křídě Českého masivu, in: AUC – Geologica 2, 1956, č. 3, s. 219–238; Vývoj stratigrafie křídového útvaru v oblasti Českého masivu, 1958; Zprávy o geologickém mapování devonských ostrůvků v okolí Boskovic a Čebína, in: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1957, 1959, s. 39–41; Historická geologie 1–2, 1960–61 (s B. Růžičkou); Geologická minulost Země. Úvod do historické geologie a paleontologie, 1966 (s týmž); Stratigrafie, litologie a podloží svrchní křídy ve vnitrosudetské pánvi, in: Věstník Ústředního ústavu geologického 43, 1968, č. 6, s. 423–430.

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 171; V.Müller, K šedesátinám prof. RNDr. J. D., in: Čas. Mineral. Geol. 19, 1974, č. 2, s. 206–207; týž, Zemřel prof. dr. J. D., CSc., in: Věstník Ústředního ústavu geologického 53, 1978, č. 4, s. 243–244.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Vlašímský