DVORSKÝ Václav 12.3.1864-22.7.1937

Z Personal
Václav DVORSKÝ
Narození 12.3.1864
Místo narození Praha
Úmrtí 22.7.1937
Místo úmrtí Praha
Povolání 48- Politický publicista

DVORSKÝ, Václav, * 12. 3. 1864 Praha, † 22. 7. 1937 Praha, novinář, politik

Vyučil se holičem a kadeřníkem v Praze. 1888 se osamostatnil a svoji živnost provozoval do 1928, kdy si zřídil obchod mýdlem a voňavkami. Od 80. let 19. století působil v katolickém spolkovém hnutí: od 1886 člen sdružení vincenciánů, od 1896 funkcionář dobročinného spolku sv. Františka Regis. 1897 se stal spoluzakladatelem Křesťansko-sociálního spolku katolických žen a dívek. 1899 založil řemeslnicko-živnostenský spolek Vzájemnost a řadu let mu předsedal. 1887–93 hojně přispíval do katolického tisku: Obrana víry, Čech, Nedělní dělnická příloha Čecha, Dělnické listy a Naše listy. 1897 stál s V. Kotrbou u zrodu Ženských listů, řízených A. Jirouškovou, 1907 založil týdeníky Vlastenec a Vlastenka. Od počátku 90. let patřil k průkopníkům křesťansko-sociálního hnutí, stál na jeho pravici. Na sjezdu Českoslovanské strany křesťanskosociální 1899 byl zvolen členem výkonného výboru. Od 1905 (jako předseda Ústředního sboru pro Prahu a okolí) usiloval o překonání rozkolu v katolickém politickém táboře v Čechách, 1906 se podílel na ustavení Strany katolického lidu a 1908 byl zvolen členem výkonného výboru. Od 1909 náležel ke skupině aktivistů usilujících o obnovení Národní strany katolické v Království českém. 1911 se stal členem Akčního výboru katolicko-národního, 1912 spoluzakladatelem a místopředsedou Katolicko-národní strany konzervativní, existující do 1914. Od 1906 byl členem Zemské organizace katolíků v Království českém. Ve straně vynikal aktivitou, kterou však devalvovala jeho bojovnost a fundamentalismus.

L: P. Marek, Český katolicismus 1890–1914, 2003, passim; M. Pehr a kol., Cestami křesťanské politiky. Biografický slovník k dějinám křesťanských stran v českých zemích, 2007, s. 68.

P: T. J. Jiroušek, Kniha pramenů k dějinám sociálního dělnického hnutí 1867−1933 (rkp.), s. 214.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Pavel Marek, Michal Pehr