EBERHARD ?1218-?1280

Z Personal
EBERHARD
Narození kolem 1218
Úmrtí před 1280
Povolání 20- Finančník nebo pojišťovák
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 509

EBERHARD, * kolem 1218, † před 1280, mincmistr

Životní data jsou hypotetická, dosud nebyl objasněn ani E. původ. Buď přišel do Prahy, nebo pocházel z patriciátu říšských zemí v Čechách již usazeného. Patřil k první vlně měšťanských podnikatelů, E. kariéra započala koncem vlády Václava I. a vyvrcholila za Přemysla Otakara II. Byl zmíněn jako jeden z lokátorů Havelského města, u Jihlavy zřejmě založil ves Hybrálce. V úřadu mincmistra Království českého a jako nájemce urbury byl v pramenech doložen 1253–65. Kontroloval těžbu i distribuci stříbra, včetně konfirmace štol v prostoru mezi Prahou a Brnem s těžištěm na Vysočině. Zasedal ve čtyřčlenném mincmistrovském konsorciu v okolí Smilova (dnes Havlíčkova) Brodu, byl majitelem rychet v Kolíně a Čáslavi a spoluvlastníkem špitálu v Jihlavě. Podílel se na mincovních reformách Přemysla II., na rozvoji dálkového obchodu a vzniku brodského městského a horního práva. Je doložen rovněž jako kmotr, nejspíš jednoho ze synů Smila z Lichtenburka. Na sklonku života se patrně stal moravským mincmistrem. E. roční příjem se odhadoval na několik tisíc hřiven stříbra, jeho prestiž a ambice dokládala i vlastní pečeť.

E. synové pokračovali v podnikání: Jarošek v Jihlavě, Ekhard v Brodu, Fridrich v Kolíně. Zámožný brněnský patricij Jan byl nejspíš jedním z jeho vnuků.

L: OSN 8, s. 350; KSN 2, s. 594; F. Hoffmann, Mincmistři Přemysla Otakara II., in: Folia historica bohemica 1, 1979, s. 253–261; týž, Mincmistr E., in: Pražský sborník historický 12, 1980, s. 70–84; R. Nový, Organizace a vývoj českého mincovnictví v 13. století do měnové reformy Václava II., in: Sborník archivních prací 24, 1974, s. 366–425; týž, Český mincmistr E., in: Z pomocných věd historických 5, 1984 (AUC – Philosophica et historica, 1982), s. 135–138; L. Jan, Václav II. a struktury panovnické moci, 2006, s. 93n., 101n., 129n.; J. Žemlička, Přemysl Otakar II. – Král na rozhraní věků, 2011, s. 229n.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Roman Zaoral