ECKSTEINOVÁ-HNILIČKOVÁ Božena 7.3.1871-22.5.1930

Z Personal
Božena ECKSTEINOVÁ-HNILIČKOVÁ
Narození 7.3.1871
Místo narození Smíchov (Praha)
Úmrtí 22.5.1930
Místo úmrtí Praha
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 520

ECKSTEINOVÁ-HNILIČKOVÁ, Božena (roz. Olmerová), * 7. 3. 1871 Smíchov (Praha), † 22. 5. 1930 Praha, úřednice, politička

Pocházela z dělnické rodiny. Po skončení školní docházky začala 1885 pracovat v tiskárně a současně si přivydělávala šitím na zakázku. Před první světovou válkou působila v sociálně demokratickém ženském hnutí a od počátku patřila k jeho nejvýraznějším postavám. 1900 vstoupila do sociální demokracie. V zaměstnání se postupně vypracovala do pozice úřednice. Po rozvodu s prvním manželem Karlem Ecksteinem (* 1866), obchodním cestujícím z Hroznětína na Karlovarsku (s nímž měla dvě děti, Luisu a Jindřicha), se provdala za truhláře Karla Hniličku (* 1876).

Po 1918 zasedala v předsednictvu ČSSD a současně vykonávala funkci pokladní. Přes značné pracovní vytížení se stala i důvěrnicí v sociálně demokratickém ženském hnutí (předsedala rovněž sboru důvěrnic Velké Prahy) a v humanitárních spolcích (např. ČČK). V době rozkolu sociálně demokratické strany (1920) založila novou administraci a expedici listu Právo lidu a zaručila jeho nerušené vydávání. Měla pověst výborné řečnice. 1918–20 zasedala v Revolučním národním shromáždění (RNS) a byla místopředsedkyní sociálně demokratického poslaneckého klubu. Působila v řadě výborů, nejaktivněji v sociálněpolitickém. V RNS se věnovala převážně sociální problematice (péče o pracující ženy, dětská práce, ochrana domácké práce). Další dvě volební období byla za ČSSD senátorkou, v prvním 1920–25 jedinou Češkou mezi třemi senátorkami, členkou předsednictva sociálně demokratického senátorského klubu, sociálněpolitického, kulturního a rozpočtového výboru. Na plénu opakovaně vystupovala jako zpravodajka klubu, zejména k problematice ochrany nájemníků. Aktivně se zapojila do parlamentní diskuse o zákonech o úrazovém pojištění dělníků, o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří a o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců. Ve druhém volebním období 1925–29 znovu zasedala v rozpočtovém a sociálněpolitickém výboru. V rozpravě se vyjadřovala převážně k sociální problematice, k níž zaměřila i své interpelace. Z politického života ji vyřadila vážná nemoc.

L: http://www.psp.cz/eknih (digitalizované zápisy z jednání parlamentu); D. Musilová, Z ženského pohledu. Poslankyně a senátorky Národního shromáždění ČR 1918–1939, 2007, s. 98–99; J. Tomeš, Průkopníci a pokračovatelé, 2004, s. 38.

P: NA Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 185, obraz 351 a 352.

Dana Musilová