EFRAIM Jan ?1550-22.10.1600

Z Personal
Jan EFRAIM
Narození kolem 1550
Úmrtí 22.10.1600
Místo úmrtí Praha
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 526

EFRAIM, Jan (též EFREIM), * kolem 1550, † 22. 10. 1600 Praha, kněz, biskup jednoty bratrské, překladatel

Studoval na univerzitě v Heidelbergu. Jeho lingvistické a teologické vzdělání mu umožnilo podílet se na přípravě Kralické bible. Účastnil se překladu Starého zákona do češtiny, jeho podíl však nelze přesně specifikovat. Patřil rovněž k čelným představitelům jednoty bratrské na sklonku 16. století. Za kněze byl ustaven 1572 v Slavkově, 1584 se stal členem úzké rady, 1589 biskupem a 1594 sudím jednoty v Čechách. Vedle toho byl 1574–84 správcem sboru ve (Valašském) Meziříčí, 1584 až 99 v Tuchoměřicích, odkud spravoval i pražské bratry, a 1599–1600 v Mladé Boleslavi. 1600 se odjel léčit do Prahy, kde i zemřel. Jeho ostatky byly uloženy do hrobu Jana Augusty v Mladé Boleslavi.

D: Biblí česká 1–5, 1579–1588 (nové, fotomechanické vyd.: Kralitzer Bibel. Kralická bible. Facsimile (Biblia Slavica I.3) 1–5, H. Rothe – F. Scholz (ed.), Paderborn – München – Wien – Zürich 1995; Paměti o bratrském sboru v Tuchoměřicích, J. Prokeš (ed.), in: ČNM 107, 1933, s. 212–215.

L: Jireček 1, s. 179–180; RSN 2, s. 398; OSN 8, s. 395–396; J. Prokeš, Paměti B. J. E. o bratrském sboru v Tuchoměřicích, in: ČNM 107, 1933, s. 205–221; Kralitzer Bibel, c. d., sv. 7.

Jaroslav Boubín