EGERMAYER František 15.8.1913-13.10.1989

Z Personal
František EGERMAYER
Narození 15.8.1913
Místo narození Zbůch u Plzně
Úmrtí 13.10.1989
Místo úmrtí Praha
Povolání

19- Ekonom nebo statistik 20- Finančník nebo pojišťovák

1- Matematik

EGERMAYER, František, * 15. 8. 1913 Zbůch u Plzně, † 13. 10. 1989 Praha, matematik, statistik, ekonom

Studium matematiky ukončil 1937 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde pak až do uzavření vysokých škol v listopadu 1939 působil jako asistent. Od 1940 do konce války pracoval ve Škodových závodech v Plzni, 1945–47 ve Státním statistickém úřadu. Na Přírodovědecké fakultě UK se 1946 habilitoval, od následujícího roku učil jako profesor statistiky na ČVUT. Titul doktora věd (DrSc.) obhájil 1965. Na Strojní fakultě ČVUT přednášel do odchodu do penze 1983, externě s ní spolupracoval i nadále.

Napsal vědecké práce o koncepci statistiky a její aplikaci v biometrice, ekonomii a v komplexním řízení jakosti. Od 60. let byl členem a funkcionářem v Evropské organizaci pro řízení jakosti (EOQC, následně EOQ), od 1975 členem Americké společnosti pro řízení jakosti (ASQC). Inicioval a vedl celostátní odbornou skupinu pro jakost (od 1960 v ČVTS), ve které integroval vedoucí pracovníky útvarů řízení jakosti, pedagogy a zájemce o nově se rozvíjející obor. Ve spolupráci s A. Žaludovou připravil podmínky pro vznik České společnosti pro jakost (1989). Od 2005 uděluje Česká společnost pro jakost Cenu F. E. za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení. Publikoval práce ze statistiky a demografie (mj. recenzoval českou verzi Mnohojazyčného demografického slovníku).

D: Sovětské názory na statistiku, 1957; Základy statistiky (s V. Gruzínem), 1958; Základy průmyslové a stavební statistiky, 1961; Regresní a korelační analýza pro ekonomy (s J. Novákem), 1964; Statistika pro techniky (s M. Boháčem), 1984; Příručka automatizovaného řízení jakosti v podniku, 1988.

L: Kdo je kdo v Československu 1, 1969, s. 175–176; ČBS 1, s. 131; Tomeš 1, s. 287; www.csq.cz.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Burda