EICHMANN Carl Julius 8.4.1805-12.12.1872

Z Personal
Carl Julius EICHMANN
Narození 8.4.1805
Místo narození Jena (Německo)
Úmrtí 12.12.1872
Místo úmrtí Menton (Francie)
Povolání 32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství

EICHMANN, Carl Julius, * 8. 4. 1805 Jena (Německo), † 12. 12. 1872 Menton (Francie), podnikatel v papírenství

Narodil se v rodině pasíře. Jako mladý odešel za obchodem do Vratislavi. 1836 se stal disponentem firmy Schallowetz, Milde & Co. a řídil v Praze v Císařském mlýně první strojní papírnu v rakouské monarchii. Brzy se osamostatnil a v Hostinném 1842 vstoupil do společného podniku s rodinou Lorenzů. Ti předtím koupili zavedenou výrobnu na ruční papír od bratrů Kieslingů a zahájili v místním zámku strojní výrobu. Vznikla společná firma Franz Lorenz Söhne & Eichmann. 1846 přikoupili další papírenský stroj a E. spolupracovníkem se stal Gustav Roeder, se kterým pracoval již v Praze. 1849 začal budovat novou továrnu na břehu Labe. 1855 a znovu rok nato stará továrna v zámku, tzv. Labský mlýn, vyhořela, ale výroba byla rychle obnovena. Obě továrny zaměstnávaly přes 1 500 dělníků. 1859 došlo k rozdělení firmy na část vlastněnou F. Lorenzem a na část E. a G. Roedera, jimž připadla nová, tzv. Dolní továrna (vyhořela 1861, za 8 měsíců se výroba znovu rozběhla). Dosavadní společníci Roeder a E. se 1865 rozešli: Roeder odešel do Maršova a E. spolu se švagrem Rudolfem E. založil firmu Eichmann & Co. Podnik se rozvíjel i za rakousko-pruské války 1866, nebo po povodni 1870. E. zemřel během pobytu na francouzské riviéře. S manželkou Emilií měl dceru a tři syny.

Jeho nástupcem se stal syn Theodor E. (* 1846, † 29. 10. 1903 Praha). Za něho nastal velký rozmach papírny, byl postaven první kalandr a příčná řezačka, 1883–86 vybudována celulózka pro výrobu sulfitové buničiny. Na konci století prosperovala výroba sešitů a byl zprovozněn nový stroj na výrobu balicího papíru. E. patřil k propagátorům elektrifikace regionu. Po odhalení podvodu spolupracovníka E. Kuchelmeistera, který padělal a uplatnil směnku na 200 000 korun, E. spáchal sebevraždu. Majitelem papírny se stal syn Rudolf E. (též Raoul E., * 1. 3. 1879 Hostinné, † 16. 11. 1927 Amsterdam, Nizozemsko). Do 1914 rozšířil továrnu a instaloval čtvrtý a pátý papírenský stroj. Patřil k dobrým ekonomům, zavedl moderní způsoby výroby i řízení podniku, postavil novou celulózku a provedl firmu neklidnou předválečnou i poválečnou dobou. Stál u zrodu tzv. papírového kartelu 1927.

Po jeho náhlé smrti převzalo podnik direktorium vedené hlavním ředitelem Eisenmeirem. Synu Friedrichovi E. (1910 až 1997) bylo pouze 17 let a zpočátku sbíral zkušenosti v několika evropských papírnách. Vedení rodinné firmy se ujal 1932 a zdárně zvládl hospodářskou krizi i druhou světovou válku. 1946 byl podnik znárodněn (dnes Krkonošské papírny, a. s.) a E. s rodinou odešel do Německa.

L: H. Soukup, Festschrift zur 100-Jahrfeier der Firma Eichmann und Co., Arnau a. d. Elbe, 1942; ÖBL 1, s. 233; BL 1, s. 303; www.packaging-cz.cz.

Tomáš Burda