EISNER Heinrich 30.9.1850-12.8.1918

Z Personal
Heinrich EISNER
Narození 30.9.1850
Místo narození Berlín (Německo)
Úmrtí 12.8.1918
Místo úmrtí Berlín (Německo)
Povolání

27- Hutník nebo metalurg

40- Hospodářství - ostatní

EISNER, Heinrich, * 30. 9. 1850 Berlín (Německo), † 12. 8. 1918 Berlín (Německo), podnikatel v ocelářství, železářství a strojírenství

Údaje o E. rodinném původu a vzdělání nejsou známy. Nastoupil 1868 do odbytového oddělení rourovny Hahn und Huldschinsky a ve firmě pracoval padesát let. 1873 přešel spolu s jejím zakladatelem Albertem Hahnem do nového podniku A. Hahn Röhrenwalzwerk (Válcovna trub A. Hahna), jenž vybudoval další válcovnu v Düsseldorfu-Oberbilku a jehož společníkem se E. 1879 stal. 1881 s Hahnem spoluzaložil rourovnu v Bohumíně, z níž se vyvinuly železárny s vysokou pecí, ocelárnou a válcovnou. Jako společník firmy se podílel jednak na založení Russische Gesellschaft für Röhrenfabrikation (Ruská společnost pro tovární výrobu trub, 1888), která v Jekatěrinoslavi (nyní Dněpropetrovsk, Ukrajina) vystavěla moderní hutní provozy – rourovnu, ocelárnu, válcovny železa a plechu a vysoké pece, jednak na vybudování pudloven a válcoven Grossenbaum v Německu i koupi Gewerkschaft Zeche Nordstern (Odborový cech Severka), zásobujících Hahnovy a E. závody uhlím a koksem, jednak na přeměně Hahnových závodů na akciovou společnost (Hahn’sche Werke, Aktiengesellschaft, 1896). Po smrti Hahna E. předsedal správní radě a firma se úspěšně rozvíjela. Spolupracoval zejména se svými dvěma syny Paulem a Rudolfem E. a s Georgem Hahnem.

E. pochopil nutnost asociace rouroven a v 70. letech 19. století se podílel na jejich sjednocování. Zasloužil se o zavedení a rozvinutí výroby válcovaných trub v ostravské průmyslové oblasti. Předsedal organizacím Internationaler Röhrenverband (Mezinárodní svaz trub) a Vereinigung der russischen Röhrenwerke (Jednota ruských rouroven) i správní radě dceřiné společnosti Gesellschaft für Hochdruck-Rohrleitung m. b. H. (Společnost pro vysokotlakové potrubí) v Berlíně. Přijal členství ve Verein deutscher Eisen- und Stahlindustriellen (Spolek německých průmyslníků ocele a železa) v Berlíně.

L: Slezsko 8, s. 33–34; Myška, s. 99 (se soupisem pramenů a literatury); Stahl und Eisen 38, 1918, s. 1052;M. Myška, Przedsięwzięcia przemysłowe wrocławskiej rodziny Hahnów v monarchii austro-węgierskiej przed I wojną światową. Przyczynek do przenikania niemiecko-żydowskiego kapitału ze Śląska na teren ostrawskiego okręgu przemysłowego, in: Śląski Kwartalnik Historyczny (Sobótka) 32, 1977, s. 148–162.

Gustav Novotný