ELIÁŠ Antonín ?1700-1766

Z Personal
Antonín ELIÁŠ
Narození asi 1700
Místo narození (Rakousko)
Úmrtí 1766
Místo úmrtí Most
Povolání 66- Mecenáš

ELIÁŠ, Antonín, * asi 1700 ? (Rakousko), † 1766 Most, barvíř, zakladatel piaristických škol

Přišel do Mostu 1723 jako chudý barvířský tovaryš ze Štýrska. Vypracoval se, získal funkce v městské samosprávě a značné jmění. Pravděpodobně byl svědkem pokusů ze strany minoritů o založení mosteckého gymnázia. Zvláště jejich kvardián M. Kolenberger poukazoval na existenci škol v Žatci, Litoměřicích, Lounech a Slaném, tyto snahy však byly bezvýsledné. E. školní nadace podle jeho poslední vůle činila 15 000 zlatých. Zřejmě to bylo málo, a proto se mostečtí měšťané snažili o navýšení. Založení škol v Mostě pak 1768 proběhlo bez vážnějších obtíží. E. patřil mezi první nešlechtické zakladatele kolejí v česko-moravsko-slezské piaristické provincii a zasloužil se o vznik významného gymnázia, které zůstalo zachováno i po školských reformách Marie Terezie 1778.

L: V. Bartůšek, Šíření piaristických kolejí a škol v Čechách a na Moravě v 17. a 18. století v souvislostech kulturních dějin, in: Paginae historiae 11, 2003, s. 32–68 (zejm. s. 50–51).

P: NA Praha, ŘPi, kolej Most, Pamětní kniha (Liber annalium domesticorum) 1769–1813, 174 fol., nefol. s. 1–5.

Václav Bartůšek