ELSCHNIG Anton 22.8.1863-13.11.1939

Z Personal
Anton ELSCHNIG
Narození 22.8.1863
Místo narození Leibnitz (Rakousko)
Úmrtí 13.11.1939
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 579

ELSCHNIG, Anton, * 22. 8. 1863 Leibnitz (Rakousko), † 13. 11. 1939 Vídeň (Rakousko), lékař-oftalmolog, pedagog

Pocházel ze Štýrska. Středoškolská i vysokoškolská studia absolvoval ve Štýrském Hradci, kde 1886 získal na lékařské fakultě titul MUDr. Po promoci tam nastoupil jako sekundář do všeobecné nemocnice. 1888–92 pracoval na oční klinice jako asistent, 1892 se habilitoval z očního lékařství prací Embolie der Arteria centralis retinae. 1895 mu byla přenesena venia legendi na vídeňskou lékařskou fakultu, 1900 tam byl jmenován mimořádným profesorem očního lékařství. Řádnou profesuru dostal na pražské německé lékařské fakultě 1907 a zároveň byl jmenován přednostou její oční kliniky, současně si v Praze otevřel oční praxi. 1909/10 zastával funkci děkana fakulty, 1917/18 rektora německé Karlo-Ferdinandovy univerzity. Jako operatér proslul zejména originálními operacemi katarakt a keratoplastikami. Hojně publikoval, v pracích, kterých uveřejnil více než 250, se zabýval zejména patologickoanatomickými problémy v oftalmologii, klinická praxe mu poskytla možnost popsat řadu nových pozorování. Svým dílem významně přispěl k světovému věhlasu pražské kliniky. Po odchodu na odpočinek 1933 žil převážně v Mariánských Lázních. Zemřel při automobilovém neštěstí.

Měl umělecké vlohy, rád maloval, pěstoval hudbu i jako zpěvák. Stal se členem řady vědeckých společností v Evropě i v USA a nositelem Řádu Františka Josefa.

D: výběr: Die Funktionsprüfung des Auges, Leipzig, Wien 1896 (3. vyd. 1923); Die pathologische Anatomie des Sehnerveneintrittes, Berlin 1900; Stereoskopisch-photographischer Atlas der pathologischen Anatomie des Auges, Wien – Leipzig 1901–1902.

L: OSND 2/1, s. 412; I. Fischer, Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte in den letzten 50 Jahren 1, Berlin – Wien 1932–1933, s. 362, 3, P. Voswinckel (ed.), Hildesheim – Zürich – New York 2002, s. 367–368; BL 1, s. 309; BLDMF s. 59; NDB 4, s. 463–464; Bericht der Deutschen Karls-Universität in Prag über die Studienjahre 1938/39, s. 117–119; R. Fellner – W. Höflechner, Die Augenheilkunde an der Universität Graz, Graz 1973, s. 111; Festschrift Prof. Dr. A. E. zum 70. Geburtstage gewidmet, Berlin – Wien 1993; Koerting, s. 234–235; M. Lösch, Personalbibliographien von Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern der Ophtalmologie und der Gerichtsmedizin der Deutschen Karl-Ferdinands Universität in Prag im ungefähren Zeitraum von 1910– 1945, Diss. Erlangen-Nürnberg 1973, s. 16–49.

P: Archiv UK Praha, fond NLF PA, NUR, kart. 2; Archiv der Universität Wien, fond PB. Allgemeines Verwaltungsarchiv Wien, 5 Prag, Fasc.1124; Universitätsarchiv Graz, fond PB.

Ludmila Hlaváčková