ELSNIC Ludvík 21.3.1904-21.1.1977

Z Personal
Ludvík ELSNIC
Narození 21.3.1904
Místo narození Hýskov u Berouna
Úmrtí 21.1.1977
Místo úmrtí Praha
Povolání 28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 581

ELSNIC, Ludvík, * 21. 3. 1904 Hýskov u Berouna, † 21. 1. 1977 Praha, technik, průkopník bezmotorového létání

Po ukončení reálného gymnázia v Berouně absolvoval vojenskou prezenční službu u dělostřelectva. Pak pracoval u firmy a. s., dříve Breitfeld a Daněk. Zajímal se o letectví. V ČSR tehdy nebylo možno dosáhnout v tomto oboru vyššího vzdělání, proto odešel studovat (1928–31) Ingenieurschule Mittweida v Sasku, oddělení automobilní a letecké. Tam se dostal do kontaktu se skupinou, která stavěla školní kluzák a létala na něm. Bezmotorové létání ho zaujalo, v březnu 1930 absolvoval plachtařský kurs A a B v tehdejší německé plachtařské škole v Grünau (nyní Jeżów Sudecki) na severní straně Krkonoš. 1931 tam ve výcviku pokračoval a složil zkoušku C. Po návratu z Německa začal v Masarykově letecké lize (MLL) organizovat plachtění, které bylo tehdy v ČSR v útlumu. Od listopadu 1931 pracoval jako úředník MLL, od 1936 vedoucí Ústřední plachtařské školy MLL (Raná, Čebín) až do září 1938, kdy v důsledku politických událostí byla škola uzavřena. 1932 vytvořil československý plachtařský vytrvalostní rekord (1 hodina). 1933–34 zkonstruoval dvoumístný větroň EL–2M Šedý Vlk, postavený asi ve 30 kusech. 1936 absolvoval výcvik a získal diplom pilota turistických letadel. Po březnu 1939 MLL zanikla, zbylí zaměstnanci včetně E. byli převedeni pod Český národní aeroklub (ČNA) a záhy propuštěni. 1940–45 pracoval jako konstruktér firmy Jawa, od září 1945 národní správce v závodě Schmidding Podmokly, od srpna 1946 ředitel podniku Adolf Fritsche v národní správě (Podmokly). 1946 byl E. zvolen za náhradníka Ústředního výboru Českého národního aeroklubu, byl členem Ústředního plachtařského odboru ČNA, v říjnu 1946 získal průkaz učitele plachtění ČNA (č. 003). Od května 1947 pracoval jako úředník ČNA, 1948 přešel pod letecký odbor ministerstva dopravy jako správce letiště Brno-Medlánky. V 50. letech byl opět zaměstnancem Aeroklubu. 1949 splnil podmínky pro udělení plachtařského odznaku „stříbrné C“. S Aeroklubem 1953 byl převeden do Svazarmu, jehož zaměstnancem zůstal do 1964, kdy odešel do důchodu.

D: Výcvik plachtaře, 1940, 1947.

L: Modelář 1977, č. 2, s. 22–24 a č. 4, s. 22; P. Boček, Masarykova letecká liga v Chrudimi v l. 1930–32, in: Chrudimský vlastivědný sborník 5, 2000, s. 129–136.

P: Vojenský historický ústav – Vojenské muzeum Praha.

Pavel Sviták