ENDERS Carl Wilhelm 1778-23.6.1841

Z Personal
Carl Wilhelm ENDERS
Narození 1778
Místo narození Lipsko (Německo)
Úmrtí 23.6.1841
Místo úmrtí Praha
Povolání 71- Knihkupec nebo šiřitel knižní kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 591-592

ENDERS, Carl Wilhelm (též Karel Vilém), * 1778 Lipsko (Německo), † 23. 6. 1841 Praha, nakladatel, knihkupec

Knihkupcem byl už v Lipsku, 1808 začal prodávat knihy v Praze, 1809 obdržel proti vůli grémia pražských knihkupců koncesi po Martinu Neureutterovi, 1810 si otevřel vlastní závod v Jezuitské (nyní Karlově) ulici na Starém Městě pražském. Nakladatelskou činnost provozoval se společníky Václavem Grieslem a Kajetánem Mayreggem. 1832 podnik rozdělil na nakladatelství se sídlem v Mostecké ulici, jehož vedení záhy předal synovi Hanuši Janu E., a tzv. Enderské knihkupectví, odkoupené Hugem Sacherem. Knihkupecký závod zanikl 1844, nakladatelství upadlo do dluhů a 1850 zkrachovalo. E. vydával německé časopisy, původní i přeložené německé a české knihy, odborné publikace včetně kartografických, hudebniny. Pokus o zřízení filiálky v Plzni a Mariánských Lázních neuspěl, podobně jako snaha o vydávání první rakouské knižní bibliografie. Rozsahem nevelká, ale rozmanitá česká produkce nakladatelství zahrnovala četné drobné tisky, jazykové příručky K. I. Tháma, česko-německou gramatiku I. J. Schiesslera, spisy V. M. Krameria, překlad Sallustia od N. Vaňka, sbírku národních pověstí Slovanka (skončila u prvního svazku Květomluvy K. S. Amerlinga), Krakoviáky aneb Písně národní polské V. Hanky, Počáteční a všeobecné základy k umění hudebnímu J. J. Ryby a písně V. J. Tomáška.

L: KSN 4, s. 101; LČL 1, s. 663; K. Nosovský, Knihopisná nauka a vývoj knihkupectví československého, 1927, s. 212–213; K. Chyba, Slovník knih tiskařů v Československu od nejstarších dob do r. 1860, 1966, s. 85; I. Janáková, Pražští vydavatelé V. J. Tomáška, in: Hudební věda 18, 1981, s. 171–180.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera