ENGLÄNDER Oskar 31.10.1876-31.12.1936

Z Personal
Oskar ENGLÄNDER
Narození 31.10.1876
Místo narození Pardubice
Úmrtí 31.12.1936
Místo úmrtí Praha
Povolání 58- Teoretik nebo historik státu a práva
19- Ekonom nebo statistik
37- Doprava, pošty, spoje
Citace Biografický slovník českých zemí 15, Praha 2012, s. 604

ENGLÄNDER, Oskar (též Oscar), * 31. 10. 1876 Pardubice, † 31. 12. 1936 Praha, právník, ekonom, pedagog, odborný spisovatel

Pocházel ze židovské rodiny. Studoval práva na pražské německé univerzitě. 1900 se stal úředníkem státních drah. 1908 vydal v Halle (Saale) teoretický spis Zur Theorie des Produktivkapitalzinses. 1918 se v Praze habilitoval z oboru dopravy a po první světové válce získal profesuru z ekonomie a finančnictví. Zabýval se železnicemi a vydal několik knih o železničních spojích a železničním právu, zejména: Die Eisenbahnanschlüsse, München 1915, Eisenbahnrecht Prag. Staatsbahndirektion in Prag, 1917. Ty mu zajistily profesní postup: 1921–27 působil jako ředitel železniční společnosti dráhy Liberec – Jablonec – Tanvald (Gesellschaft der Reichenberg-Tannwalder Eisenbahn). 1924 vydal v Jeně práci Theorie des Güterverkehrs und der Frachtsätze a 1921 v Liberci teoretický spis z ekonomiky Bestimmungsgründe des Preises. Od právnické tematiky přešel k ekonomice, které se intenzivně věnoval především pod vlivem F. Wiesera a R. Zuckerkandla. 1924 ukončil působení v železniční dopravě a stal se v Praze vedoucím studijního oddělení bankovního domu Petschek & Co., kde pracoval do 1927. Současně vyučoval od 1922 jako mimořádný profesor na Německé univerzitě politickou ekonomii, národohospodářství a finanční vědu, 1927–36 jako řádný profesor. 1927 se věnoval základům nauky o národohospodářství Karla Mengera, který ho ovlivnil a k jehož následovníkům třetí generace je počítán (Carl Mengers Grundsätze der Volkswirtschaftslehre, in: Schmollers Jahrbuch 1927, s. 371–401). E. stěžejním dílem se stala vlastní teorie národohospodářství Theorie der Volkswirtschaft, kterou vydal ve Vídni 1929 u nakladatele Julia Springera a v níž zevrubně pojednal o nauce o penězích a kapitálu a o peněžnictví vůbec. E. se angažoval také ve spolkové činnosti, 1928 se stal spoluzakladatelem Společnosti pro dějiny Židů v Československé republice (Gesellschaft für Geschichte der Juden in der Tschechoslowakischen Republik) a náležel k představenstvu společnosti. Byl rovněž členem Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Gesellschaft zur Förderung der deutschen Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen). Od poloviny 30. let publikoval řadu prací o daních, clech, směnných kursech, finančním právu a světovém peněžnictví a obchodu a jiném v brněnském nakladatelství Rohrer.

D: Öffentliche Unternehmungen, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, Tübingen, 1926, s. 365–395; Die Eisenbahngesetze (s A. Bergmannem a kol.), 1930; Preise und Konjunkturbeiträge zur Krisen- und Preistheorie, 1931; Wechselkurse, internationaler Handel, Währungspolitik, 1933; Allgemeine Steuerlehre und Steuerüberwälzung, 1935; Finanzwissenschaft und tschechoslowakisches Finanzrecht, 1935, spolu s R. Schránilem; Das Geld in Volks- und Weltwirtschaft, 1937.

L: Jaksch, s. 58; Kulturní adresář ČSR 1, 1934, s. 87, 2, 1936, A. Dolenský (ed.), s. 101; OSND 2/1, s. 428; E., O.: Festschrift zur Feier des 60. Geburtstages. Gewidmet von Fachkollegen, Freunden und Schülern, Brünn – Leipzig – Wien 1936, s. 345–346 (foto); Jahresbericht der königlich böhmischen (der deutschen) Gesellschaft für Wissenschaft und Künste, 1937, s. 43n.; BL 1, s. 313; R. Heuer, Bibliographia Judaica 1, 1981, s. 80; W. Grassl – B. Smith, Austrian economics: historical and philosophical background, Sydney 1986, s. 76–88; R. M. Wlaschek, Juden in Böhmen, München 1997, s. 40; A. Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, 2002, s. 55; Handbuch österreichische Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft 18. bis 20. Jahrhundert 1, München 2002, s. 280; BJB 1995, s. 788; R. M. Wlaschek, Biographia Judaica Bohemiae 1, 2003, s. 43, 287.

P: Archiv AV ČR Praha, korespondence z let 1914–1937.

Marcella Husová