EPPINGER Hans 17.2.1845-12.8.1916

Z Personal
Hans EPPINGER
Narození 17.2.1845
Místo narození Karlín (dnes Praha)
Úmrtí 12.8.1916
Místo úmrtí Štýrský Hradec (Rakousko)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 1

EPPINGER, Hans (též Johann), * 17. 2. 1845 Karlín (dnes Praha), † 12. 8. 1916 Štýrský Hradec (Rakousko), lékař-patolog, pedagog

Pocházel ze známé broumovské rodiny, jeho otec Heinrich E. (1813–1867) byl klášterním justiciárem, matka Albína, roz. Salomonová. Bratr Karl (1853–1911) se věnoval politice. Středoškolská i vysokoškolská studia absolvoval E. v Praze. 1868 získal na pražské lékařské fakultě titul Med. Dr., 1871 Chir. Dr. Hned po první promoci v zimním semestru 1868/69 nastoupil na místo asistenta v Ústavu patologické anatomie a oboru zůstal věrný celý profesní život. 1872 se v Praze habilitoval a po smrti svého učitele prof. V. Treitze byl 1872/73 pověřen prozatímním vedením Ústavu a katedry. 1875 se stal mimořádným profesorem. V Ústavu působil až do 1882, kdy podruhé přechodně vedl pracoviště. V říjnu 1882 byl povolán na lékařskou fakultu do Štýrského Hradce jako řádný profesor patologické anatomie a přednosta Ústavu, 1891 zastával funkci rektora. Obdržel titul dvorního rady. Na odpočinek odešel 1912.

Byl pokládán za významného patologa své doby, vedle tohoto oboru se věnoval výzkumu patologické histologie, bakteriologie a infekčních chorob. Kromě dvou světově uznávaných monografií napsal mnoho časopiseckých studií.

Oženil se s Annou, roz. Mautnerovou. Jeho synem byl Hans E. ml. (* 5. 1. 1879 Praha, † 25. 9. 1946 Vídeň, Rakousko), internista a profesor lékařské fakulty ve Vídni.

D: Pathologische Anatomie des Larynx und der Trachea, in: E. Klebs, Handbuch der pathologischen Anatomie, Berlin 1881; Pathogenesis, Histogenesis und Ätiologie d. Aneurysmen einschließl. d. Aneurysma equi verminosum, in: Archiv für klinische Chirurgie, 35. Suppl., Berlin 1887; Die Hadernkrankheit, ein durch Inhalation erworbener Lungenmilzbrandt, Jena 1894.

L: J. Pagel, Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des 19. Jahrhunderts, Berlin – Wien 1901, s. 462–463; BL 1, s. 314; NDB 4, s. 551; ÖBL 1, s. 257–258; BSPLF 1, s. 92; Die deutsche Karl-Ferdinands Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 1899, s. 221–222, 224; Koerting, s. 137, 143.

P: NA, Praha, fond Policejní ředitelství I, konskripce, karton 109, obraz 270; Archiv hl. m. Prahy, Soupis pražských domovských příslušníků 1830–1910, karton 55, poř. č. 74; Archiv UK, Praha, M 64, s. 174, 199; Archiv AV ČR, Praha, Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, karton 8.

Ludmila Hlaváčková