ERBEN Josef Ladislav 27. 6.1888-11.10.1958

Z Personal
Josef Ladislav ERBEN
Narození 27.6.1888
Místo narození Žižkov (dnes Praha)
Úmrtí 11.10.1958
Místo úmrtí Melbourne (Austrálie)
Povolání 63- Spisovatel
38- Obchod, služby, cestovní ruch
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 10-11

ERBEN, Josef Ladislav, * 27. 6. 1888 Žižkov (dnes Praha), † 11. 10. 1958 Melbourne (Austrálie), cestovatel, přírodovědec, sběratel přírodnin, publicista

Studoval na žižkovské reálce, od mládí se nadšeně zajímal o přírodní vědy, zeměpis a dějepis, sbíral přírodniny a cestoval po českých zemích. Cestopisy E. Holuba, J. Kořenského a E. S. Vráze v něm probudily touhu napodobit jejich výpravy. Byl krátce zaměstnán v otcově obchodě, jehož vedení měl později převzít. Odjel na jednoroční učební praxi do Německa, odkud 1909 vykonal cestu na Balkán. Následujícího roku cestoval přes Egypt a Cejlon (nyní Šrí Lanka) do Austrálie. Cesta trvala jednadvacet let a vydělával si na ni příležitostnými zaměstnáními jako horník, zeměměřič, technik i publicista. Pohyboval se zejména po centrální části Austrálie, navštívil i Novou Guineu. 1919 odešel na Filipíny, 1920 putoval po Číně a Japonsku. 1921–22 E. projel západní část USA, odtud se vydal do Jižní Ameriky, kde zůstal devět let. Navštívil většinu jihoamerických republik (Peru, Bolívii, Chile, Argentinu, Uruguay, Paraguay, Brazílii) a po Amazonce proplul kontinent až do brazilského Belému. Od poloviny dvacátých let posílal cestopisné články do časopisu Širým světem i do českého denního tisku. 1931 se vrátil do vlasti, přednášel o svých cestách a doplňoval si přírodovědecké znalosti. 1932 odjel znovu do Jižní Ameriky, kde projel Venezuelou podél řeky Orinoko a britskou i nizozemskou Guayanu (nyní Surinam). Z Guayany se 1935 nakrátko vrátil do Čech, aby připravil svoji třetí a nejdelší cestu, a to do Austrálie a na Nový Zéland. Usadil se v severoaustralském Darwinu, kde ho zastihla druhá světová válka a japonský letecký útok na Austrálii, při němž byl zraněn a evakuován do australského vnitrozemí. Přesídlil do Melbourne, kde pak jako australský občan dožil.

E. celý svůj život věnoval nejen tvrdé práci, ale i své lásce – přírodě a zoologickým i etnografickým studiím. Byl vnímavým pozorovatelem, velkým humanistou a zastáncem domorodého obyvatelstva i nedotčené přírody proti bezohledným zájmům různých dobrodruhů. Navzdory dlouholetému odloučení od domova zůstal vlastencem a výsledky sběratelské činnosti bezplatně posílal českým muzeím. Rozsáhlé etnografické sbírky tak daroval pražskému Náprstkovu muzeu, zoologické a entomologické sběry uložil do Národního muzea. V zásilkách hmyzu byly nalezeny nové druhy brouků z čeledě krasců (Buprestidae, Col.), které popsal J. Obenberger, přičemž některé i pojmenoval E. jménem – Agrilus erbeni Obenb. (1933) z Brazílie, Agrilus erbeniellus Obenb. (1935) a Taphrocerus erbeni Obenb. (1941) z Venezuely, Bubastes erbeni Obenb. (1941) z Austrálie. E. psal cestopisy o Jižní Americe, zápisky z Austrálie vyšly 1986. Velká část E. literární tvorby zůstala v rukopisech.

D: Po stopách dobyvatelů, osvoboditelů a diktátorů, 1937; V poříčí Orinoka, 1939; Přes Kordillery, 1948; Na vlnách Amazonky, 1948; Půl století světoběžcem. Dvě cesty do Austrálie, S. Novotný (ed.), 1986.

L: J. Kunský, Čeští cestovatelé 2, 1961, s. 375–385; Lidová demokracie 8. 7. 1988, příl. Neděle s LD, s. 9; Koleška 34, s. 66; ČBS, s. 133; Tomeš 1, s. 294; J. Martínek – M. Martínek, Kdo byl kdo. Naši cestovatelé a geografové, 1998, s. 137–140; Krásný, báječný, nešťastný Egypt! Čeští cestovatelé konce 19. a první poloviny 20. století, 2009, s. 306–325.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Zdeněk Koleška