ERNA Andrea ?1600-22.2.1652

Z Personal
Andrea ERNA
Narození asi 1600
Místo narození Lanzo ď Intelvi (Itálie)
Úmrtí 22.2.1652
Místo úmrtí Brno
Povolání 74- Architekt
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 15-16

ERNA, Andrea (též Ondřej), * asi 1600 Lanzo ď Intelvi (Itálie), † 22. 2. 1652 Brno, stavitel, zednický a kamenický mistr

Z lombardského rodiště v provincii Como přišel zřejmě v první pol. dvacátých let 17. století přes Vídeň na Moravu. V Brně se objevil a trvale usadil snad 1617, první zpráva o něm však pochází z 1625 jako o vlastníkovi domu č. 12 na Horním (dnes Zelném) trhu. 1630 se stal měšťanem a byl prohlášen mistrem zednického a kamenického cechu.

Po smrti byl označen za prvního architekta v zemi, hodnocení však neodpovídalo úrovni prací ani významu díla. Bylo v něm nesnadné rozeznat podíl E. vlastní tvůrčí činnosti projektanta od pouhých stavitelských výkonů, často prováděných společně se synem Janem Křtitelem (?1625–1698), jenž se věnoval stejnému povolání. To se týká E. prací v lichtenštejnských službách ve Valticích a v Lednici i v jeho činnosti v Mikulově a v Brně, kde mj. vystavěl několik dnes většinou již zbořených měšťanských domů.

D: výběr: Brno: blíže nespecifikované práce v jezuitské koleji, 1629; úpravy v augustiniánském klášterním kostele sv. Tomáše na Moravském nám., 30. léta 17. století; asi křídlo tribunálu ve Stavovském domě na Dominikánském nám., 1642?; opravy opevnění hradu Špilberk, polovina 40. let 17. století; kostel sv. Josefa kláštera františkánek a nejstarší část kláštera v Josefské ul., po 1651; kostel sv. Maří Magdaleny s klášterem františkánů – bernardinů v Masarykově ul., po 1651; Valtice: vedení dostavby farního kostela Nanebevzetí P. Marie, od 1638 (nebo 1641); dokončovací práce na zámku, od 1643; dokončení zámeckých stájí, 40. léta 17. století; Lednice: práce na rozestavěném farním kostele sv. Jakuba Většího, od 1641; stavba letohrádku před zámkem, bažantnice a vodárny, 40. léta 17. století. Další realizace: práce na piaristickém kostele sv. Jana Křtitele a rezidenci, Mikulov, 40. léta 17. století; farní kostel sv. Barbory, Vranov u Brna, 1652 (zanikl na konci 18. století).

L: Toman 1, s. 204; C. Hálová-Jahodová, Brno. Stavební a umělecký vývoj města, 1947, s. 127, 134, 136, 138, 140; J. Noll, Jan Křtitel E., stavitel brněnský, in: SPFFBU F 32–33, 1988–1989, s. 31–32; B. Samek, Umělecké památky Moravy a Slezska 1, 1994, s. 194, 200, 205; I. Krsek – Z. Kudělka – M. Stehlík – J. Válka, Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, 1996, s. 47.

Lenka Kudělková