ERNSTBERGER Anton 22.11.1894-15.10.1966

Z Personal
Anton ERNSTBERGER
Narození 22.11.1894
Místo narození Malovice (u Stříbra)
Úmrtí 15.10.1966
Místo úmrtí Erlangen (Německo)
Povolání 53- Historik
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 19

ERNSTBERGER, Anton, * 22. 11. 1894 Malovice (u Stříbra), † 15. 10. 1966 Erlangen (Německo), historik, pedagog

Maturoval 1913 na gymnáziu v Doupově, poté se zapsal na práva ve Vídni, během první světové války studia přerušil a narukoval. Po skončení válečného konfliktu dostudoval na Německé univerzitě v Praze, promoval 1921 (JUDr.). Nastoupil soudní praxi ve Stříbře, poté 1922–23 byl soudním auskultantem v Mladé Boleslavi. 1923 se vrátil do Prahy a zapsal si na univerzitě historii, germanistiku a geografii, fakultu ukončil 1926 po obhajobě disertační práce o Albrechtu z Valdštejna (PhDr.). Další školení absolvoval 1926–30 na univerzitách v Berlíně, Vídni a v Londýně. Od 1931 působil jako asistent historického semináře v Praze, 1933 se habilitoval pro obor obecných dějin novověku, 1935 byl jmenován mimořádným profesorem. Během druhé světové války přednášel 1942–45 jako řádný profesor na Německé univerzitě v Praze. 1938 vstoupil do SdP, 1940 se stal členem NSDAP. Na univerzitě se angažoval spolu s dalšími historiky v Nadaci Reinharda Heydricha pro vědecký výzkum, která soustřeďovala přesvědčené nacisty z univerzitního prostředí. Během květnového povstání 1945 byl zatčen a poté internován v pracovním táboře ve Stříbře, odtud se mu na podzim téhož roku podařilo uprchnout do Bavorska. Začal učit na univerzitách v Řezně a Bamberku, 1947–61 přednášel jako řádný profesor novověkých a moderních dějin v Erlangen, kde byl 1954/55 děkanem filozofické fakulty. Těžiště jeho zájmu spočívalo v dějinách 17. století, především třicetileté války. Stal se členem řady profesních institucí, např. Institute for Historical Research v Londýně (1930), Německé akademie věd v Praze (1942), historické komise Bavorské akademie věd v Mnichově.

Bratr Karl (1887–1972) byl architektem, který pro E. 1937 postavil rozlehlý rodinný dům ve Stříbře (dnes Nerudova ul., čp. 81) nazývaný Chalet. Nápadná architektura byla inspirována tzv. alpským stylem.

D: výběr: Wallenstein als Volkswirt im Herzogtum Friedland, 1929; Österreich- Preussen von Basel bis Campoformio 1795–1797, [1932]; Die deutschen Freikorps 1809 in Böhmen, Prag – Amsterdam – Berlin – Wien 1942; Hans de Witte, Finanzmann Wallensteins, Wiesbaden 1954; Eine deutsche Untergrundbewegung gegen Napoleon 1806/1807, München 1955; Hans de Witte. Finanzmann Wallensteins… Franken – Böhmen – Europa. Gesammelte Aufsätze, Erlangen 1959; Böhmens freiwilliger Kriegseinsatz gegen Napoleon 1809 Franken, Böhmen, Europa, Erlangen 1959; Franken, Böhmen, Europa. Gesammelte Aufsätze. Böhmens freiwilliger Kriegseinsatz gegen Napoleon 1809, München 1963; Abenteurer des Dreissigjährigen Krieges, Erlangen 1963.

L: BL 1, s. 318; EBL 1, s. 130; W. Weber, Biographisches Lexikon zur Geisteswissenschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Frankfurt/Main 1987, heslo; A. Míšková – M. Neumüller, Společnost pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách, 1994, s. 122; A. Míšková, Německá (Karlova) univerzita od Mnichova k 9. květnu 1945, 2002, s. 239 a rejstřík; K. E. Franzen – H. Peřinová, Biogramme der Mitglieder der Historischen Kommission der Sudetenländer im Gründungsjahr 1954, in: S. Albrecht (ed.), Die „Sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918–1960, München 2008, s. 228–229 (se soupisem díla a literatury); MSA 85, 1986, s. 31–33; P. Urlich (ed.), Slavné vily Plzeňského kraje, 2009, rejstřík; http://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Ernstberger_(Historiker) (se soupisem další literatury).

P: Archiv AV ČR, Praha, Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, karton 8.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Marie Makariusová