ERPEK Václav Antonín 14.1.1843-4.7.1921

Z Personal
Václav Antonín ERPEK
Narození 14.1.1843
Místo narození Soběslav
Úmrtí 4.7.1921
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři

ERPEK, Václav Antonín, * 14. 1. 1843 Soběslav, † 4. 7. 1921 Praha, lékař

Literatura udává mylně i narození 17. 1. Absolvoval gymnázium v Jindřichově Hradci a lékařskou fakultu v Praze. Ve čtvrtém roce medicíny byl 1866 za prusko-rakouské války asistentem A. Herrmanna v pražské posádkové nemocnici. Promován byl 1868 (Med. Dr.) a 1869 (Chir. Dr.). 1868–72 pracoval jako sekundář v různých odděleních pražské Všeobecné nemocnice, jako stipendista Krombholzovy nadace absolvoval studijní cestu do Vídně, Berlína, Lipska a Heidelberku. Za německo-francouzské války 1871 pracoval ve vojenských nemocnicích v Drážďanech, Lipsku a Berlíně. 1872–78 byl asistentem I. chirurgické kliniky prof. J. Blažiny a akologického kabinetu, 1875–77 zároveň i pracovníkem Strengova gynekologického oddělení Všeobecné nemocnice. 1878–1920 působil jako praktický lékař v Praze. 1879 provedl na pracovišti prof. J. Strenga první transfúzi krve v českých zemích. Podání beránčí krve však vyvolalo u ženy s karcinomem děložního čípku těžkou reakci, stejně jako u dalších tří umírajících, jedna z nich zákrok nepřežila. E. pak od dalších pokusů upustil. Byl členem Spolku českých lékařů. Publikoval v sedmdesátých letech v Časopisu lékařů českých články z vnitřního a soudního lékařství, chirurgie a gynekologie i fejetony z cest. Několika statěmi (Sněť špitální, Nemoci rodidel, Tálovitost a hnisavost krve, Infuse, transfuse krevní, Pištěle pochvové) přispěl do pátého dílu Eiseltovy Odborné patologie a terapie (1889). Oženil se s Marií, roz. Stolzovou. Pohřben byl na Olšanských hřbitovech v Praze.

L: Die deutsche Karl-Ferdinands-Universität in Prag unter der Regierung Seiner Majestät des Kaisers Franz Josef I., 1899, s. 304; AČ L, s. 58 (částečná bibliografie, foto); ČLČ 52, 1913, s. 59; Věstník českých lékařů 32, 1920, s. 323; tamtéž 33, 1921, s. 413; OSND 2/2, s. 445; MSN 2, s. 605; KSN 4, s. 139; K. Nouza, Historie a současnost krevních převodů, in: Vesmír 65, 1986, s. 429n.; BSPLF 1, s. 92–93.

P: SOA , Třeboň, matrika narozených řkt. f. ú. Soběslav 1839–1856 (sv. 10), kniha 66; Archiv UK, Praha, M 64, s. 172, 191; NA, Praha, fond Policejní ředitelství I, konskripce, karton 110, obraz 644, 645.

Pavel Čech