FAKTOR František Josef 27.3.1861-23.10.1911

Z Personal
František Josef FAKTOR
Narození 27.3.1861
Místo narození Říčany (u Prahy)
Úmrtí 23.10.1911
Místo úmrtí České Budějovice
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 54-55

FAKTOR, František Josef, * 27. 3. 1861 Říčany (u Prahy), † 23. 10. 1911 České Budějovice, chemik, autor cestopisů

Absolvoval reálku v Písku a 1878–82 chemii na pražské technice, kde byl 1888–91 asistentem. Současně suploval chemii na karlínské reálce. Studoval i na filozofické a lékařské fakultě. 1891–99 působil jako středoškolský profesor fyziky a chemie na vyšších reálkách v Prostějově a poté na Starém Městě pražském. V osmdesátých a devadesátých letech podnikal četné cesty po Evropě, jako stipendista hl. m. Prahy navštívil Světovou výstavu 1889 v Paříži, třikrát pobýval v Rusku (1898 Krym, 1899 Baku, 1903 Ural). Cestoval 1893 do USA, kde navštívil Světovou výstavu v Chicagu, 1894 do Palestiny, Egypta a Turecka. Krátce pracoval v chemické továrně v Schalke (Gelsenkirchen) v Německu. 1902 získal na české technice jako první uchazeč doktorát z chemie. 1910 se stal ředitelem České reálky v Českých Budějovicích, kde i dožil. Pohřben byl na českobudějovickém městském hřbitově u sv. Otýlie.

Kromě chemie vyučoval i zeměpis a dokázal zaujmout studenty zážitky z cest, popsat a porozumět zvykům a kultuře jednotlivých zemí. Byl autorem odborných prací, v nichž se zabýval technologickými postupy při výrobě chemických látek i dalšími problémy, včetně analýz minerálních vod (mj. ze Slatinic u Olomouce), a bakteriologickým rozborem pražského vzduchu a sněhu. Psal vlastivědné studie, průvodce po českých regionech a cestopisy ze zahraničí. V době prostějovského pobytu se věnoval soupisu historických památek okresu a založil Přírodovědecký klub. Aktivně se zajímal o archeologii, od osmdesátých let 19. století zkoumal středověké lokality na jižním Plzeňsku (hradiště u Mítova), na Písecku (Brloh – Žižkův vrch) a Prostějovsku. Drobné zprávy uveřejňoval v Časopisu Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci.

D: Popis okresu Blovického, 1887; Základy chemické technologie. I. svazek. Cukrovarství, 1890; Kuchyňská sůl, 1892; Z východních krajů, b. d.; Předhistorické hradby na Blovicku, in: PA 12, 1882–1884, s. 566; Hradiště u Brlohu, in: tamtéž 16, 1893–1895, s. 814–815; Zaniklá osada Slávnice, in: tamtéž 17, 1896–1897, s. 271; Hradiště na Plumlovsku, in: Časopis Vlasteneckého spolku musejního v Olomouci 13, 1896, s. 165; 26, 1909, s. 152– 154; Hradiště na Olomoucku, in: tamtéž 13, 1896, s. 82; Cesta severní Amerikou, 1896; Návod k praktickým cvičením v chemické laboratoři žákovské na vyšších reálných školách, 1897; Z krásné Itálie, 1897; Popis okresního hejtmanství Prostějovského, 1898; Millionová města evropská, 1899; Prostějov a okolí, 1899; Z cest po Rusku, 1900; Výroba lučebnin v chemickém velkoprůmyslu nejnovějšími methodami, 1901; Dobývání zlata na Uralu, 1903.

L: nekrolog in: Národní politika 24. 10. 1911, s. 5; Za ředitelem prof. techn. drem. F. F., in: Národní listy 27. 10. 1911, s. 1; OSN 8, s. 1016; 28, s. 399; OSND 2/1, s. 501; ÖBL 1, s. 283; BL 1, s. 325; MSN 2, s. 681; H. Minaříková, Vzpomínka na F. F., in: Štafeta (Prostějov) 18, 1986, č. 4, s. 25–26; Sklenář, s. 160; M. Čižmář – O. Chvojka – D. Kovář, Dvojí výročí F. F. (27. 3. 1861–24. 10. 1911), in: Pravěk 16, 2006, s. 518–522 (s další literaturou); http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Faktor.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Tomáš Burda