FELBER Stanislav 7.5.1905-27.10.1956

Z Personal
Stanislav FELBER
Narození 7.5.1905
Místo narození Praha
Úmrtí 27.10.1956
Místo úmrtí Bratislava (Slovensko)
Povolání 56- Filozof
64- Překladatel
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 102

FELBER, Stanislav, * 7. 5. 1905 Praha, † 27. 10. 1956 Bratislava (Slovensko), filozof, matematik, překladatel, účastník 2. odboje

Pocházel z úřednické rodiny. Středoškolská studia absolvoval 1924 na gymnáziu v Praze, poté studoval 1924–29 matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě UK. 1929/30 působil na gymnáziu v Táboře. Od 1930 žil a pracoval na Slovensku. 1930–39 učil na gymnáziu a 1939–45 na Učitelském ústavu v Prešově, 1934–35 vedl též kurz esperanta pro gymnazisty. V období Slovenského povstání byl propuštěn ze školství, zapojil se do ilegální činnosti směřující k obnově Československa, angažoval se politicky, stal se jedním z prvních pracovníků revolučních orgánů moci v Prešově. Od 1945 působil v Bratislavě ve Filozofickém ústavu SAV . Zájem o matematiku a fyziku rozšířil o problematiku vývoje přírodních věd a filozofie. V první práci inspirované novopozitivismem Základy matematiky (1940) se zabýval euklidovskou a neeuklidovskou geometrií. Ve čtyřicátých letech uveřejňoval studie ve Filozofickém sborníku Matice slovenské a v časopisu Philosophica Slovaca. V příspěvcích se věnoval teoretickým a metodologickým problémům přírodních věd, postupně se přiklonil k teorii marxismu-leninismu a stal se jedním z jeho hlavních představitelů na Slovensku. Po 1945 se zajímal rovněž o některé problémy gnozeologie, logiky, vědeckého ateismu a dějin filozofie. Soustředil se na poznávání reálného světa, vztah mezi vědomím a podvědomím, dokazoval dialekticko-materialistickou koncepci vývoje přírody a společnosti. Propagoval ideologii a politiku KSČ, kritizoval slovenský stát a náboženství, publikoval ve stranickém tisku, přednášel a vystupoval v rozhlasu. Vydával knihy, studie i články o filozofii matematiky, vývoji matematické terminologie, o historických matematických školách. Ovládal řadu jazyků včetně orientálních. 1935–52 překládal z angličtiny, např. Ch. Dickense, W. Scotta, T. Bella, H. V. Longfellowa aj. Poprvé převedl do slovenštiny Engelsovu Dialektiku prírody. Na převodech spolupracoval s manželkou Eugénií, roz. Kopcsányiovou, středoškolskou učitelkou a překladatelkou (* 1905).

D: knihy: Vedomie a podvedomie, Bratislava 1938; Ján Bayer, slovenský baconista 17. storočia, Bratislava 1953; O vedeckom predvídaní a náboženských proroctvách, Bratislava 1957; Filozofia matematiky, Bratislava 1959; studie: Metafyzika a prírodné vedy, in: Filozofický sborník 4, 1943, č. 1–2, s. 20–37, 88–102; Reálny svet a jeho poznávanie, in: Philosophica Slovaca 1, 1946, s. 68–103; Použitie a správnosť matematických viet, in: tamtéž 2–3, 1947–1948, s. 9–57; Podstata matematiky, in: Filozofický časopis 11, 1956, č. 1, s. 47–65; Filozofické myslenie prešovskej školy, in: Kapitoly z dejín filozofie, Bratislava 1957, s. 23–57.

L: T. Münz, Marxistická filozofia na Slovensku, in: Filozofia 34, 1979, č. 3, s. 254–265; V. Bakoš, Filozofické myslenie na Slovensku v medzivojnovom období, Bratislava 1988, s. 15, 192–199, 252, 268, 271; L. Novomeský, Umenie politiky, politika umenia 2, Bratislava 1989, s. 112, 148; BLS 2, s. 525–526; Encyclopaedia Beliana 4, Bratislava 2005, s. 345; Osobnosti prešovského školstva 2, Prešov 2005, s. 20–22; ČBS, s. 138; SČF, s. 121–122.

Alena Táborecká