FELLER rodina výrobců varhanních nástrojů

Z Personal
FELLER rodina výrobců varhanních nástrojů
Povolání 88- Umělecký řemeslník
78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 16, Praha 2013, s. 111-112

FELLER, rodina výrobců varhanních nástrojů

Od počátku 17. století byl rod doložen v severočeském Libouchci nedaleko Ústí nad Labem, jeho členové se živili zejména jako řemeslníci a obchodníci. Ignaz Franz F. (1743–1813) obchodoval s přízí a provozoval bělidlo. 1782 se oženil s Annou Franciskou Füsselovou (1759–1830) a narodilo se jim více než šestnáct dětí.

Dospělosti se dožil pouze jediný syn Franz (Josef) F. (* 29. 4. 1787, † 1. 7. 1843). Již od dětství se zajímal o hudbu a hudební nástroje, zejména o varhany. Účinkoval na kůru liboucheckého kostela a kolem 1806 zhotovil svůj první pozitiv. O tři roky později narukoval k vojsku, kde hrál ve vojenské hudbě. Od 1813 začal opravovat varhany (Libouchec a Chlumec u Chabařovic) a pak je jako samouk začal i sám stavět. 1817 si otevřel varhanářskou dílnu a zanedlouho si vybudoval dobrou reputaci na Děčínsku, Ústecku, Českolipsku, Šluknovsku, hodně zakázek měl také v Sasku. Až do počátku třicátých let se však zároveň věnoval i své původní krejčovské profesi. Jeho práci, která čítala do té doby více než pětatřicet varhanních nástrojů a více než padesát oprav, ukončila choroba. F. nástroje se dochovaly např. v Oseku, Krásné Lípě, Petrovicích, Chabařovicích, Pirně nebo v Drážďanech. 1814 se oženil s Marií Annou Hirschovou (1788–1877), dcerou rychtáře z nedaleké Telnice, která mu porodila tři syny: Franze F. (* 23. 3. 1815, † 8. 7. 1881), Josefa F. (* 8. 3. 1818, † 15. 6. 1893) a Antona F. (* 6. 3. 1820, † 14. 3. 1891). Všichni se vyučili u otce stavbě varhan; po jeho smrti vedl dílnu nejstarší Franz. Podnik se později rozrostl a nesl jméno Gebrüder Feller. Firma pracovala i na více zakázkách najednou a zaměstnávala další pracovníky, hlavně truhláře. 1870 Anton firmu opustil a osamostatnil se. Po Franzově smrti byla původní dílna zrušena. Josef poté pracoval sám.

Varhanářské umění v Libouchci zaniklo 1891. Rodný dům Fellerů (čp. 173) prodal 1911 Antonův vnuk Friedrich F., varhanářské nářadí se nedochovalo.

L: V. Honys, K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku, in: Zprávy památkové péče 55, 1994, s. 22; T. Horák, Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska, 1995, s. 18, 21, 25, 27–28, 31–32, 36, 40–41; týž, Varhany a varhanáři na Českolipsku, 1996, s. 66, 73, 82, 90; týž, Varhany a varhanáři Ústecka, 2002, s. 17, 22–23, 25, 27, 31–36, 43, 46, 59, 62–63, 65; R. Quoika, Der Orgelbauer Franz F., in: Stifter-Jahrbuch 4, Gräfelfing bei München 1955, s. 223–253; J. Lukeš – J. Tomíček – L. Tomší – V. Uhlíř, Historické varhany v Čechách, 2000, s. 171, 176.

P: Archiv města Ústí nad Labem, W. Plaschke, Geschichte der Familie F., nedatovaný rkp., písemná pozůstalost W. Plaschka, 1 karton.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí [Franz Josef Feller]

Peter Balog