FIALA Ludvík 18.12.1862-5.4.1934

Z Personal
Ludvík FIALA
Narození 18.12.1862
Místo narození Ivanovice na Hané
Úmrtí 5.4.1934
Místo úmrtí Brno
Povolání 61- Pedagog
7- Zoolog
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 149-150

FIALA, Ludvík, * 18. 12. 1862 Ivanovice na Hané, † 5. 4. 1934 Brno, pedagog, včelař, propagátor včelařství

Syn kolářského mistra Ludvíka F. a Marianny, roz. Matouškové, z Víceměřic. 1875–78 studoval na reálce v Prostějově a 1878–82 na učitelském ústavu v Brně. Poté učil na obecné škole v Dědicích, Rousínově a od 1907 ve Slavkově u Brna, kde byl dvanáct let ředitelem obecné a měšťanské školy. 1925 odešel do výslužby.

Stal se průkopníkem moderního včelařství, jedním z trojice zakladatelů oboru na Moravě (spolu s F. Adamcem a L. Doležalem), dbal o osvětu, plemenný chov a včelí pastvu. Včelařství se věnoval od 1895, obor od 1897 učil jako externí pedagog na zimní hospodářské škole ve Vyškově, kde podnítil založení spolku a byl zvolen jednatelem (1897–1904). Dále se vzdělával samostudiem, za pobytů v cizině a v kursech (mj. Hannover). Procestoval nejen Německo, ale i Švýcarsko, Itálii, Belgii, Rakousko a Srbsko. 1899 se stal prvním diplomovaným učitelem oboru na Moravě, jedním z redaktorů časopisu Včela moravská; s Doležalem založil Zemský ústřední spolek včelařský pro Markrabství moravské v Brně a první plemennou a oplozovací stanici v polesí Ferdinandsko na Vyškovsku. Často přednášel (mj. ve včelnici MUDr. R. Mikulíka ve Vyškově), radil při zakládání místních spolků a pozorovacích stanic, psal články, účastnil se výstav a sjezdů, spolupracoval s včelaři v Čechách. Po odmlce 1903–23 se znovu ujal redakce Včely moravské, organizoval šlechtění domácí včely černé a vedl Družinu přátel plemenného chovu včel. 1933 vyšlo čtvrté, přepracované vydání spisku Plemenný chov trubců. Byl pohřben v Dědicích (dnes část Vyškova).

D: Petice Zemského ústředního spolku včelařského pro markrabství Moravské k vysokému sněmu markrabství Moravského (odborný elaborát o potřebě včelařského inspektorátu, Brno 1903).

L: Š. Soudek, Ředitel L. F. mrtev!, in: Včela moravská 68, 1934, s. 153–156; Včelařství. Plemenný chov a kapitoly ze včelařské praxe, 1953, s. 11; G. Novotný, Římskokatolický kněz, včelařský odborník a odborný spisovatel František Adamec. III. Do roku 1946, in: Jižní Morava 2005. Vlastivědný sborník 41, 2005, sv. 44, s. 145–178.

P: MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 12 617, řkt. f. ú. Ivanovice na Hané, matrika nar. pro Ivanovice sv. 3, fol. 61.

Gustav Novotný