FIEDLER Leopold 13.5.1815-30.5.1904

Z Personal
Leopold FIEDLER
Narození 13.5.1815
Místo narození Komárov (u Hořovic)
Úmrtí 30.5.1904
Místo úmrtí Ostrava
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 171

FIEDLER, Leopold, * 13. 5. 1815 Komárov (u Hořovic), † 30. 5. 1904 Ostrava, báňský odborník

V literatuře se objevuje chybné jméno rodiště Komořany u Příbrami. F. pocházel z německé rodiny hutního správce železáren hraběte Sternberga. Navštěvoval v Praze Akademické gymnázium a filozofii, poté studoval tři roky na pražské technice a 1836–38 na Báňské a lesnické akademii v Banské Štiavnici. Po absolvování obdržel státní stipendium ke studijní cestě po zahraničních důlních a hutních provozech. 1840 nastoupil jako praktikant v hnědouhelných dolech ve Fohnsdorfu u Leobenu ve Štýrsku, 1842–50 byl vedoucím průzkumných prací (tzv. šurfovní komisař), prováděných státem u České Skalice a Trutnova na černouhelných ložiskách v české části vnitrosudetské pánve. 1850 byl jmenován horním správcem státních černouhelných dolů v Moravské Ostravě. 1856 po jejich přechodu do vlastnictví Společnosti Severní dráhy Ferdinandovy se stal ředitelem dolů, později báňským inspektorem. 1856 byl jmenován báňským radou, 1889 vrchním báňským radou. 1891 odešel do penze.

Angažoval se v komunální politice, zasedal v městském výboru Moravské Ostravy, pracoval v místní evangelické obci. 1898 obdržel čestné občanství města. Jeho syn Gustav F. (1849–1936) byl 1901–18 starostou Moravské Ostravy.

L: Ostrauer Tagblatt 30. 5. 1904; Č., Oberbergrat L. F. †, in: ÖZBH 52, 1904, s. 50; Bílková 7, s. 497–498; BL 1, s. 344–345 (s chybným místem narození); Slezsko 7, s. 30.

Pavel Vlašímský