FIKAR z Vratu Jakub ?1477-22.8.1547

Z Personal
Jakub FIKAR z Vratu
Narození asi 1477
Úmrtí 22.8.1547
Místo úmrtí Praha
Povolání 43- Významný představitel obecní správy
44- Právník
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 180

FIKAR z Vratu, Jakub, * asi 1477, † 22. 8. 1547 Praha, pražský purkmistr, dvorský sudí královských měst

Pocházel z pražské měšťanské rodiny usedlé na Starém Městě pražském. V jeho úřadech prožil úspěšnou kariéru. 1517 se stal menším radním písařem a o dva roky později prvním radním písařem (do 1526). Členem městské rady Starého Města pražského byl od 1527, už 1528 ho Ferdinand I. jmenoval purkmistrem místo sesazeného M. Jana Paška z Vratu, funkci zastával poprvé deset let. Podruhé ji vykonával od 1543. Současně od 1538 do smrti držel úřad dvorského sudí královských měst (hofrychtéř). 1545 ho zvolil zemský sněm berníkem Českého království. 1546–47 v době šmalkaldské války stál nejprve na straně panovníka, který ho pověřil vyjednáváním s českými stavy, záhy se však F. začal stavět proti snaze Ferdinanda I. o omezení práv městského stavu. V červenci 1547 byl proto na králův příkaz uvězněn na Pražském hradě a na Hradčanech popraven. Není vyloučeno, že F. je totožný se stejnojmenným písařem, který sepsal 1531 práva konšelská pro Hradec Králové a 1540 udělil právní naučení Českým Budějovicím.

L: V. V. Tomek, Dějepis města Prahy 11, 1897, rejstřík a zvl. s. 384–386, 395–397;OSN9, s. 192; Z. Winter, Kšaft J. F. z Vratu, in: Hlas národa 5. 6. 1887 (přetištěno jako týž, J. F. z Vratu, primas a hofrychtéř, in: týž, Ze starodávných radnic, 1917, s. 111–119); O. Vinař, Tři pražští primátoři. Z historie Prahy v 1. pol. 16. století, in: Heraldika a genealogie 29, 1996, s. 75–80.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Mlada Holá