FISCHER Heinrich August Franz 27.6.1828-31.1.1917

Z Personal
Heinrich August Franz FISCHER
Narození 27.6.1828
Místo narození Jihlava
Úmrtí 31.1.1917
Místo úmrtí Jihlava
Povolání 78- Hudební interpret
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 218-219

FISCHER, Heinrich August Franz, * 27. 6. 1828 Jihlava, † 31. 1. 1917 Jihlava, regenschori, sbormistr, pedagog

Byl synem mydláře Friedricha F., katolíka, a evangeličky Anny, roz. Pospíchalové. Kultivovaná rodina podporovala jeho hudební talent. 1840–46 absolvoval pražskou konzervatoř. Stal se vynikajícím hráčem na hoboj, získal angažmá ve Štýrském Hradci a ve Vídni, koncertoval v Německu, rozhodl se však usadit v rodišti. Tam v polovině 19. století existovaly dva kroužky amatérských hudebníků a milovníků hudby. Obě skupiny se 1852 spojily v Iglauer Männer-Gesangverein (Jihlavský mužský pěvecký spolek). Tehdy měl třicet aktivních a osm čestných členů a sto padesát příznivců. Od 1858 stál v jeho čele F. jako jedna z vůdčích osobností místního hudebního života; 1868 byl jmenován kapelníkem nově ustavené městské hudby, od 1870 řídil hudební školu i oba chrámové sbory, kůr u sv. Jakuba Většího a sv. Ignáce z Loyoly. 1905 se funkce vzdal a předal ji E. Sobotkovi, kapelníkovi z Frankfurtu nad Mohanem.

F. dal spolku pevný řád a pozvedl jej na vyšší úroveň. Jen v prvním desetiletí existence uskutečnil šedesát pět koncertů a hudebních produkcí. Při německé pěvecké slavnosti 1862 byl svěcen vlastní prapor. 1864 byl pořádán velký schubertovský koncert, mj. ve prospěch výstavby skladatelova pomníku, 1867 koncert na počest vídeňského skladatele A. M. Storcha, jindy byla nastudována představení oper, mj. Alessandro Stradella F. Flotowa a Il trovatore (Trubadúr) G. Verdiho. F. se 1872 podílel na konstituování stálého ženského pěveckého sboru, organizoval hudební akademie i pěvecké slavnosti a komponoval. F. byl jedním a pravděpodobně nejvýznamnějším z učitelů G. Mahlera, který se zúčastňoval jako choralista pátečních koncertů ve farním kostele sv. Jakuba. Mahler projevoval F. vděčnost po celý život, dopisoval si s ním, přátelil se i s jeho synem Theodorem, svým spolužákem a pozdějším soudcem. Jako vdovec dožil F. ve funkci městského hudebního ředitele.

L: Ch. ď Elvert, Geschichte der Musik in Mähren und Österr.-Schlesien… 2, 1872, s. 93n.; BL 1, s. 355; LDM 1, s. 372–373 (se soupisem literatury); O. Riegerová, Sborový zpěv v Jihlavě, 2004 (diplomová práce PedF UK, Praha); T. Výborná, Chrámová hudba v Jihlavě a její vývoj se zřetelem ke kůru farního kostela sv. Jakuba, 2006 (bakalářská práce PedF UK, Praha); J. Sedláková, Pěvecké sbory města Jihlavy, 2008 (diplomová práce PedF Jihočeské univerzity, České Budějovice); Z. Mahler, Krajan Gustav Mahler, 2009, s. 17; P. Jirák, Kompoziční odkaz hudebního ředitele H. Augusta F., učitele Gustava Mahlera a čestného občana jihlavského, ve sbírkách Muzea Vysočiny Jihlava, in: Vlastivědný sborník Vysočiny 17, 2010 (oddíl věd společenských), s. 126–142 (se soupisem díla, literatury a pramenů); V. Svěrák a kol., Počátek cesty. Gustav Mahler a Jihlava v archivních pramenech, 2012, passim; Pocta Gustavu Mahlerovi (http://www.gustavmahler2010.cz/MahlerBibliografie.html); Chvála hudbě (http://www.svatosi.cz/?p=914827).

P: MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 6 572, řkt. f. ú. Nanebevzetí Panny Marie, Jihlava, matrika nar. sv. II, fol. 675; kniha č. 6 526, řkt. f. ú. sv. Jakuba, Jihlava, matrika zemřelých sv. XVII, fol. 188.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Gustav Novotný