FISCHER Ludvík 21.1.1863-13.1.1938

Z Personal
Ludvík FISCHER
Narození 21.1.1863
Místo narození Rychnov nad Kněžnou
Úmrtí 13.1.1938
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 17, Praha 2014, s. 228

FISCHER, Ludvík, * 21. 1. 1863 Rychnov nad Kněžnou, † 13. 1. 1938 Praha, lékař, organizátor zdravotnictví

Narodil se v rodině obchodníka. V rodišti 1881 maturoval. Studia medicíny zahájil na ještě nerozdělené Lékařské fakultě Karlo- Ferdinandovy univerzity v Praze, promoval již na české univerzitě (MUDr. 1887). Po promoci krátce pracoval na oční klinice české lékařské fakulty prof. Josefa Schöbla, nejprve jako externí lékař, poté jako asistent (do 1890). Od 1890 působil ve státních službách jako úřední lékař v okresech Smíchov, Královské Vinohrady (obojí později Praha), Žamberk, 1892–1900 jako okresní lékař v Karlíně (dnes Praha). 1910 byl jmenován zemským zdravotním inspektorem, 1919–28 vedl jako zemský zdravotní referent zdravotní oddělení zemského úřadu v Praze. Byl též dlouholetým členem zemské zdravotní rady. Vedle svého úředního působení přednášel zdravovědu na německém učitelském ústavu v Praze (1895–1906) a zdravotní zákony na české ošetřovatelské škole v Praze (1916–31). Ve své úřední funkci ovlivňoval aktivně řadu oblastí veřejného zdravotnictví, sociálního zdravotnictví i zdravotnické legislativy. Zabýval se též otázkami lékařského stavu a byl aktivním členem mnoha stavovských, odborných i zdravotně sociálních spolků; řada z nich ho jmenovala svým čestným členem. Nejvýrazněji se angažoval v Českém zemském pomocném spolku pro nemocné plicními chorobami, který spoluzakládal a v němž se zasloužil o urychlení výstavby sanatoria na Pleši, a v Masarykově lize proti tuberkulóze. Publikoval četné stati v českých lékařských časopisech a několik menších knižních titulů na různá témata veřejného zdravotnictví, sociálně zdravotní péče a zdravotnické legislativy.

D: Nejdůležitější zdravotní zákony, 1926.

L: Archiv UK, Praha, fond Matriky UK, i. č. 1, Matrika doktorů české Karlo- Ferdinandovy univerzity I., folio 65; OSND 2/1, s. 583; AČL, s. 63; BSPLF 1, s. 191–192; ČLČ 72, 1933, s. 93–95 (s bibliografií a fotografií); Věstník českých lékařů 50, 1938, s. 105–106 (foto).

Petr Svobodný