FRÖMLOVÁ-ZEZULÁKOVÁ Věra 3.8.1924-26.12.1998

Z Personal
Věra FRÖMLOVÁ-ZEZULÁKOVÁ
Narození 3.8.1924
Místo narození Nové Město na Moravě
Úmrtí 26.12.1998
Místo úmrtí Praha
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 457

FRÖMLOVÁ-ZEZULÁKOVÁ, Věra, * 3. 8. 1924 Nové Město na Moravě, † 26. 12. 1998 Praha, restaurátorka, malířka

Po maturitě na novoměstské reálce a znovuotevření vysokých škol byla 1945 přijata na AVU do ateliéru figurální malby profesora V. Sychry. Od 1949 pokračovala ve studiu v restaurátorském ateliéru profesora B. Slánského. 1956–74 byla činná v restaurátorském oddělení pražské Národní galerie, od 1971 jako jeho vedoucí, 1974 odešla do svobodného povolání. Vykonala četné studijní cesty po Evropě, 1957 navštívila Paříž, 1967 Florencii, kde se 1967–68 účastnila záchranných restaurátorských prací ve Fortezza da Basso a upoutala na sebe pozornost zahraničních odborníků. Specializovala se na gotickou deskovou malbu a v jejím restaurování dosáhla mistrovství, ale pracovala i na závěsných obrazech pozdějších dob (Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen, Karel Škréta, Václav Vavřinec Reiner) a na polychromovaných gotických sochách. Počátkem šedesátých let restaurovala část triptychu Mistra třeboňského oltáře a zanedlouho potom rekonstruovala Církvickou desku ze šupinek barvy spadané pod obrazem. Identifikovala ji jako dílo Mistra třeboňského oltáře. Dále restaurovala Madonu vyšebrodskou, Madonu krumlovskou, Madonu Aracoeli, díla Lucase Cranacha, Anthonise van Dycka, Quentina Massyse, Gerarda Terborcha, Andreye Orcagna aj. Od osmdesátých let do konce života pracovala na restaurování třiadvaceti desek Mistra Theodorika na Karlštejně. Publikovala v odborných časopisech, zejména v revui Umění. Snažila se věnovat i volné krajinomalbě rodného kraje a staromistrovským zátiším, vystavovala se skupinou R 64. Pro těžké onemocnění manžela, architekta Jana F. (1920–2009), jí však na volnou tvorbu zbývalo málo času.

L: NEČVUD, s. 216–217; SČSVU 1, s. 301; Tomeš 1, s. 347; J. Lukešová, V. F. – Z., Výběr z díla (katalog), 2010.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Martin Kučera