FRIDRICHOVÁ Marie 25.8.1941-16.5.1997

Z Personal
Marie FRIDRICHOVÁ
Narození 25.8.1941
Místo narození Praha
Úmrtí 16.5.1997
Místo úmrtí Nová Ves pod Pleší (u Dobříše)
Povolání 52- Archeolog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 415

FRIDRICHOVÁ, Marie, * 25. 8. 1941 Praha, † 16. 5. 1997 Nová Ves pod Pleší (u Dobříše), archeoložka

Pravěkou archeologii studovala na Filozofické fakultě UK v Praze (1958–63, prom. hist. 1963). Po promoci nakrátko pracovala v archeologickém oddělení Muzea hl. m. Prahy, kam se natrvalo vrátila 1968 (mezitím 1964–68 působila jako odborná asistentka v Prehistorickém ústavu Filozofické fakulty UK), 1975–81 byla vedoucí tohoto oddělení. Odborně se zaměřila na pozdní dobu bronzovou a starší dobu železnou (halštatskou), zejména bylanskou kulturu, jíž 1987 věnovala kandidátskou disertaci. Na území Prahy prováděla řadu archeologických záchranných akcí, vedla však i řadu větších terénních odkryvů (hradiště na Zámkách a nad Podhořím u Bohnic, sídliště bylanské kultury – Zahradní Město, Hostivař, Dolní Chabry, Kobylisy aj.). Výrazně se podílela na vzniku (1969–70) a působení Archeologické komise pro Velkou Prahu (od 1980 pod názvem Pražská archeologická komise), kterou její pracoviště organizačně zajišťovalo, a časopisu Archaeologica Pragensia (od 1980). Měla zásadní podíl na kolektivním knižním zpracování pravěku Prahy (1995), na němž spolupracoval i její manžel Jan Fridrich (1938–2007). Vzdor postupující těžké nemoci ještě připravila odborně významnou výstavu Keltové v Praze (Muzeum hl. m. Prahy 1996–97), kterou navázala na svou výstavu Praha v době bronzové a železné (1976).

D: Závěrečná fáze štítarského stupně, in: AR 21, 1969, s. 355–379; Halštatská sídliště v pražském území, 1974; Bylanský kostrový hrob z Prahy-Suchdola, in: tamtéž 32, 1980, s. 501–511 (s D. Kouteckým); Sídliště bylanské kultury v Praze-Hostivaři, in: Archaeologica Pragensia 2, 1981, s. 117–170; Železářská osada v Praze-Řeporyjích, in: tamtéž 5, 1984, s. 343 až 353; Knovízské sídliště s keramickou pecí v Praze-Motole, in: tamtéž 6, 1985, s. 109–121; Bylanské sídliště v Praze 8-Kobylisích, in: tamtéž 9, 1988, s. 57–89; Praha v pravěku, 1995 (s J. Fridrichem, J. Havlem a J. Kováříkem); Die Gräberfelder der Bylaner Kultur in Praha I–III (s D. Kouteckým a M. Slabinou), in: PA 87, 1996, s. 104–178; 88, 1997, s. 5–64; 90, 1999, s. 319 až 397; Časně slovanské žárové hroby z Prahy-Bohnic, in: Archaeologica Pragensia 13, 1997, s. 49–73 (s N. Profantovou).

L: N. Venclová, Zemřela M. F., in: AR 49, 1997, s. 547–548 (s bibliografií, s. 548–550); Z. Míka, † M. F., in: Archaeologica Pragensia 13, 1997, s. VII až VIII; Sklenář, s. 178–179.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Karel Sklenář