FRIML Václav 19.6.1812-25.12.1895

Z Personal
Václav FRIML
Narození 19.6.1812
Místo narození Lično (u Častolovic)
Úmrtí 25.12.1895
Místo úmrtí Praha
Povolání 77- Hudební skladatel
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 435

FRIML, Václav, * 19. 6. 1812 Lično (u Častolovic), † 25. 12. 1895 Praha, hudební skladatel, pedagog

Základy hudebního vzdělání získal v rodišti od učitele Františka Sulzbachera, za dalším vzděláním odešel do Hradce Králové, kde 1831 absolvoval učitelský kurs. 1833–38 působil jako učitelský pomocník v Javornici na Rychnovsku. Podporován hraběcí rodinou Kolowratů se dostal do Prahy, kde 1840 absolvoval varhanickou školu a do 1841 studoval u piaristů hlavní školu. 1843 pomýšlel na návrat do Rychnova nad Kněžnou, kde se uvolnilo učitelské místo, které však nezískal, a proto od 1863 zůstal natrvalo v Praze, kde se oženil s Františkou Špatnou, vzápětí však ovdověl. Živil se jako soukromý klavírní pedagog, od 1863 učil zpěv na reálce, 1861–65 ve Spolku katolických tovaryšů.

Jako hudební skladatel zanechal rozsáhlé, dnes zapomenuté dílo, mezi něž se řadily četné písně, zkomponoval desítku mší a skladby pro varhany a klavír, které však většinou zůstaly v rukopise. Tiskem vyšlo několik jeho školních zpěvníků. Okrajově se věnoval i beletrii.

L: OSN 9, s. 715; 28, s. 453; HS 1, s. 348; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou, 1994, s. 101; B. Kolovrat, V. F., venkovský učitel, hudebník, in: ČL 22, 1913, s. 444–449 (se soupisem díla).

P: NM – České muzeum hudby, Praha; NK, Praha, Hudební oddělení (uložené skladby).

Marie Makariusová