FRITSCH Heinrich 15.7.1859-25.11.1922

Z Personal
Heinrich FRITSCH
Narození 15.7.1859
Místo narození Suchdol nad Odrou
Úmrtí 25.11.1922
Místo úmrtí Suchdol nad Odrou
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
Citace Biografický slovník českých zemí 18, Praha 2015, s. 444

FRITSCH, Heinrich, * 15. 7. 1859 Suchdol nad Odrou, † 25. 11. 1922 Suchdol nad Odrou, politik

Pocházel z evangelické rodiny rolníka a později statkáře Heinricha F. a Anny, dcery suchdolského dědičného rychtáře Georga Teltschika. V rodišti vystudoval zemědělskou pokračovací školu. Po ukončení vojenské služby se vrátil na statek, který 1892 od otce převzal. Předtím se 1886 oženil s Annou, dcerou Rosiny Nitschmannové, ze Suchdolu. 1894 se stal členem obecního výboru v rodišti a působil v německém okresním zemědělském spolku ve Fulneku, jemuž 1902–18 předsedal. Stejnou funkci zastával souběžně od 1909 v obdobném spolku v Novém Jičíně, takže rolnické organizace v regionu získaly jednotné vedení. Společně se svým příbuzným, poslancem vídeňské říšské rady Wilhelmem Teltschikem, náležel k předním politickým reprezentantům rolnictva na Kravařsku. Už 1902 byl poprvé zvolen poslancem moravského zemského sněmu v Brně, poté znovu 1906 i 1913 za druhou kurii německé volební skupiny a za tehdejší soudní okresy Nový Jičín, Příbor, Místek, Moravská Ostrava, Frenštát pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín, Uherský Brod, Bojkovice, Valašské Klobouky, Vizovice, Fulnek, Bystřice pod Hostýnem, Napajedla a Holešov. Hlásil se k Německé lidové straně, v níž reprezentoval agrární křídlo. Formálně uznával jednotný postup německých svobodomyslných stran v zemském sněmu i na říšské radě, přesto se pokoušel o politickou emancipaci rolnictva. Společně s Teltschikem se 1908 podílel na vzniku Organizace německých rolníků Moravy (Organisation der deutschen Landwirte Mährens), která byla odpovědí na posilování pozic křesťanských sociálů a sociální demokracie v severomoravském regionu i reakcí na vlastní neúspěchy při prosazování agrárních požadavků v poslaneckém klubu německých svobodomyslných stran na sněmu. Byl považován za hlavního mluvčího zájmů německého rolnictva a pracoval ve funkci předsedy zemědělského odboru i jako řadový člen dalších výborů. Mimoto byl zvolen prezidentem německého odboru Zemědělské rady v Brně, zástupcem zemského výboru v německé sekci zemské školní rady, členem Ústřední rady pro chov koní a poradního orgánu pro chov dobytka při ministerstvu zemědělství. Byl jmenován čestným občanem řady měst a obcí i čestným členem několika německých okresních zemědělských spolků. Po vzniku ČSR byl 1920 zvolen za Bund der Landwirte (Německý svaz zemědělců) senátorem Národního shromáždění, jímž zůstal až do smrti.

L: Heller 1 (1912), s. 45, 120; BL 1, s. 392; César – Černý 2, s. 545; N. Linz, Der Bund der Landwirte in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Struktur und Politik einer deutschen Partei in der Aufbauphase, München–Wien 1982, s. 105, 117, 250, 252–253; J. Malíř a kol., Biografický slovník poslanců moravského zemského sněmu v letech 1861–1918, 2012, s. 193–195.

P: ZA, Opava, fond Sbírka matrik Severomoravského kraje, evangelická farnost Suchdol nad Odrou, inv. č. 3 924, sign. ES V 3, fol. 181; tamtéž, inv. č. 10 829, sign. ES V 8, fol. 22–23; tamtéž, inv. č. 11 523, sign. ES V 9, fol. 113–114.

Aleš Vyskočil