FUČÍK Karel 3.10.1876-22.11.1951

Z Personal
Karel FUČÍK
Narození 3.10.1876
Místo narození Praha
Úmrtí 22.11.1951
Místo úmrtí Vráž (u Písku)
Povolání 78- Hudební interpret

FUČÍK, Karel, * 3. 10. 1876 Praha, † 20. 11. 1951 Vráž (u Písku), zpěvák, divadelní inspicient

Syn Jaroslava F. (1843–1906), původně řemeslníka, později dozorce potravní daně; bratr vojenského kapelníka Julia F. (1872–1916), otec novináře Julia F. (1903–1943). Vyučil se soustružníkem a pracoval 1892–1902 v Ringhofferově továrně v Praze na Smíchově. Podle memoárových výpovědí se současně věnoval ochotnickému divadlu (lze to doložit pouze v případě spolupráce se Zábavním a dobročinným spolkem Paleček, jehož byl spoluzakladatelem, organizoval jeho programy a rozloučil se s ním veřejným vystoupením v září 1897 v Typografické besedě ve Smečkách). Není známo, zda získal divadelní vzdělání, a též o jeho umělecké dráze jsou k dispozici jen fragmentární informace.

1904 začal F. spolupracovat jako zpěvák (barytonista) s Arénou na Smíchově, kterou vedli potomci ředitele P. Švandy st. Uvádí se, že za ředitelky M. Švandové-Koldínské vystupoval zdarma v dělnických a sokolských představeních a v pohádkách pro děti. V listopadu 1911 měl čestný večer na smíchovské komorní scéně Intimní divadlo (Janek, V. Blodek: V studni). 17. 4. 1912 mu divadlo umožnilo benefici v podobě operety Zimní spánek. Získal angažmá jako barytonista v operetě Městského divadla v Plzni, kde nastoupil nejpozději v září 1912, pravděpodobně jako barytonista ve sboru. Vystupoval i mimo divadlo ve varietních pořadech a na koncertech (např. 1913 v Berlíně na koncertě bratra Julia, který se tam usadil jako skladatel a kapelník a navázal kontakt s místní českou kolonií). Po začátku první světové války byl plzeňský operní soubor rozpuštěn. Během války pracoval F. v muničních dílnách Škodových závodů, aby se vyhnul odvodu do armády, ale patrně se k divadlu vracel (1915 vystoupil v Plzni např. jako Vrchní ve slavnostním představení Jiráskovy Lucerny). 1918/19 získal angažmá jako inspicient, poté se stal i sólistou (1. 9. 1920 ho uváděl list Nová doba při zahájení nové sezony jako člena opery a operety). V plzeňském souboru zůstal v obou funkcích do 1934, kdy těžce onemocněl a musel divadlo opustit. Od 1947 žil v sanatoriu ve Vráži (u Písku), jeho styk s veřejností byl nemocí omezen.

Část F. divadelní dráhy prezentoval na základě blíže neuvedených biografických zdrojů film Julek (1979, režie O. Koval, scénář M. Pavlík a J. Fried, L. Frej jako Karel F.), věnovaný dětství jeho syna Julia.

L: nekrology: Rudé právo 22. 11. 1951; Mladá fronta 23. 11. 1951; Lidové noviny 23. 11. 1951; Pravda 23. 11. 1951. Zprávy o vystoupeních: Národní politika 7. 5., odpol. vyd., a 22. 9. 1897, odpol. vyd. (spolek Paleček); tamtéž 9. 11. 1911; tamtéž 18. 10. 1913; Nová doba 3. 7. 1926; Divadlo a umění, člen souboru v Plzni pro sezonu 1926/27; Almanach Městského di- vadla v Plzni 1920, B. Čenský a R. Kautský (eds.), s. 7 a 78 (foto); tamtéž, 1925, F. Bergmann (ed.), s. 10; HS 1, s. 351 (s chybným datem úmrtí 22. 11. 1951); http://www.ceskyhudebnislovnik.cz (s chybným datem úmrtí 22. 11. 1951; stav k 1. 7. 2015); Divadlo města Plzně v letech 1902–1927, F. Kříž (ed.), 1927 s. 56, 60, 66; Sto let českého divadla v Plzni 1865–1965, 1965, s. 288; Zpravodaj československého filmu 1980, s. 5 (film Julek); Český hraný film 5, 2007, s. 170.

P: NA, Praha, Policejní ředitelství I, konskripce, karton 134, obr. 653, 680; hrob: Plzeň, Ústřední hřbitov.

Jitka Ludvová