FUČÍK Svatopluk 21.10.1944-18.5.1979

Z Personal
Svatopluk FUČÍK
Narození 21.10.1944
Místo narození Praha
Úmrtí 18.5.1979
Místo úmrtí Praha
Povolání

1- Matematik

61- Pedagog

FUČÍK, Svatopluk, * 21. 10. 1944 Praha, † 18. 5. 1979 Praha, matematik

Maturoval na gymnáziu v Hradci Králové, 1962–67 studoval na Matematicko-fyzikální fakultě (MFF) UK v Praze specializaci matematická analýza. Promován byl na základě diplomové práce Lokální stupeň zobrazení. Od 1967 působil na katedře matematické analýzy MFF, 1967–69 jako aspirant. Kandidátskou disertaci Řešení nelineárních operátorových rovnic vypracoval pod vedením J. Nečase, 1969 mu byl udělen titul RNDr. a vědecká hodnost CSc., stal se odborným asistentem. Habilitační práci O některých problémech nelineární spektrální analýzy předložil 1973, roku 1977 byl jmenován docentem matematiky. Nejvýznamnějších vědeckých úspěchů dosáhl v oblasti diferenciálních rovnic a funkcionální analýzy. Během dvanácti let své kariéry uveřejnil jako autor nebo spoluautor dvaačtyřicet původních vědeckých prací, dvě desítky odborných článků a třináct knižních publikací (učebních textů a monografií). Kromě pedagogické a vědecké aktivity na fakultě spolupracoval s Matematickým ústavem ČSAV na řešení několika úkolů státního plánu výzkumu, např. Metody funkcionální analýzy a její aplikace v teorii aproximací a spektrální teorii nelineárních operátorů. Od 1971 působil i v Jednotě československých matematiků a fyziků, zejména v její matematické vědecké sekci, od 1978 jednotě předsedal. Příkladem F. mnohostranného pedagogického působení bylo vybudování třísemestrálního kursu funkcionální analýzy, vedení výběrových přednášek a seminářů, členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky specializací matematická analýza a aplikovaná matematika, v rigorózní komisi pro matematickou analýzu a v komisi pro obhajoby kandidátských prací v oboru matematická analýza.

Za vynikající vědeckou a pedagogickou činnost získal 1972 a 1975 vyznamenání od Jednoty československých matematiků a fyziků a 1978 od MFF. Soubor F. prací o řešení nelineárních operátorových rovnic obdržel 1979 cenu ministra školství.

D: výběr: Spectral Analysis of Nonlinear Operators. Lecture Notes in Mathematics 346 (s J. Nečasem, J. Součkem a V. Součkem), Berlin – New York 1973; Einführung in die Variationsrechnung (s J. Nečasem a V. Součkem), Leipzig 1977; Function Spaces (s A. Kufnerem a O. Johnem), 1977; Nonlinear Differential Equations (s A. Kufnerem), Amsterdam 1980; Solvability of Nonlinear Equations and Boundary Value Problem, Dordrecht 1980.

L: J. Mawhin – J. Nečas – B. Novák, Zemřel docent S. F., in: Časopis pro pěstování matematiky 105, 1980, s. 91–101; Tomeš 1, s. 350; Vzpomínkový seminář k pátému výročí úmrtí docenta S. F., in: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 30, 1985, s. 50–51; P. Drábek, Vzpomínka na docenta S. F., in: tamtéž 49, 2004, s. 170–171; týž, Matematik S. F., in: Učenci očima kolegů, žáků a následovníků, I. Hlaváček – J. Jedináková (eds.), 2007, s. 38–46; http://www.math.muni.cz/biografie/svatopluk_fucik.html (stav k 20. 5. 2015).

Ivo Kraus