FUNK Ferdinand 17.3.1902-9.1.1990

Z Personal
Ferdinand FUNK
Narození 17.3.1902
Místo narození Stínava (u Prostějova)
Úmrtí 9.1.1990
Místo úmrtí Prostějov
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 502

FUNK, Ferdinand, * 17. 3. 1902 Stínava (u Prostějova), † 9. 1. 1990 Prostějov, římskokatolický kněz, vlastivědný badatel

Studoval v Kroměříži, na kněze byl vysvěcen 1925. Působil ve farnostech na Moravě (Plumlov, Hoštice, Mostkovice, Zašová, Branky, Štěpánov u Olomouce), 1930–40 byl farářem v Šubířově, 1940–74 na Hradisku u Kroměříže, vrátil se do Šubířova, kde dožil. Pohřben byl v rodišti.

Jako badatel se zabýval oblastí střední Moravy a Malé Hané, zajímal se především o významné osobnosti regionálních dějin, 1936 se stal členem muzejního spolku v Prostějově. Přispíval zejména do Zpravodaje města Kroměříže a obecního zpravodaje Stínavák, tiskem vyšla jediná nevelká monografie. V rukopise zůstaly dějiny rodné obce a několik dalších textů. F. mohl publikovat jen omezeně, neboť jeho bratr, olomoucký dómský vikář Theodor F. (1896–1968), byl po 1949 za protistátní činnost odsouzen a vězněn.

D: výběr: Jacobius Zieliwsky, Protonotarius Apostolicus, Administrator-Curator Ptinensis 1750–1776, 1936; Paměti obce stínavské, in: tamtéž 2, 1967, č. 2, s. 2–3; č. 4, s. 2–3, č. 54, s. 2–3; Zapomenutý kroměřížský malíř Josef Liška Písecký, in: Zpravodaj města Kroměříže 3, 1968, č. 12, s. 14; Významný archeolog na Hradiské faře Ludvík Ledvina, in: Zpravodaj města Kroměříže 4, 1969, č. 8, s. 150–151; Památce Tomáše Hořavy, in: tamtéž 6, 1971, č. 7, s. 137; 100 let od narození PhDr. Ant. Breitenbachera, in: tamtéž 9, 1974, č. 2, s. 29; Antonín Martin Lublinský (1636–1690) malíř, in: Rozhledy severomoravského krajského výboru Sdružení katolických duchovních Pacem in terris, 1975, č. 2, s. 33–39.

L: J. Springer, Co dala Haná české literatuře, 1947, s. 35; J. Pinkava, Zemřel F. F., in: Zpravodaj města Kroměříže, 1990, č. 2, s. 37; F. Rafaja, Sté výročí narození P. F. F., in: Hit. Týdeník Kroměřížska 12. 3. 2002, s. 13; H. Bartková, Před sto lety se ve Stínavě na Prostějovsku narodil P. F. F., kněz a významný vlastivědný publicista, in: Prostějovský týden 13. 3. 2002, s. 21.

Lukáš F. Peluněk, Hana Bartková