FUNK Salomon 3.2.1866-31.5.1928

Z Personal
Salomon FUNK
Narození 3.2.1866
Místo narození Szölgyen (dnes Svodín u Nových Zámků, Slovensko)
Úmrtí 31.5.1928
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 49- Náboženský nebo církevní činitel
63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 502-503

FUNK, Salomon, * 3. 2. 1866 Szölgyen (dnes Svodín u Nových Zámků, Slovensko), † 31. 5. 1928 Vídeň (Rakousko), rabín, talmudický spisovatel

Byl synem Filipa F. a Ley, roz. Ehrenfeldové, pocházejících z Dambořic (u Kyjova). Vystudoval ortodoxní rabínský seminář a univerzitu v Berlíně a získal doktorát v Lipsku (PhDr., disertační práce: Die haggadischen Elemente in den Homilien des Aphraates, des persischen Weisen, 1891). Působil jako rabín v bosenském Sarajevu a 1894–1914 v Boskovicích, kam nastoupil po předchůdci I. Hirschovi. Dále zastupoval moravského zemského rabína, usmiřoval rozpory mezi ortodoxními a pokrokovými židovskými tábory a 1915 obdržel čestné občanství v Boskovicích (v židovském městě). Byl vědecky činný, kromě knižních děl publikoval časopisecky, spolupracoval s časopisem Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums a podílel se na edici Monumenta Judaica – Monumenta Hebraica.

Oženil se 1895 s Rosou Wolfovou, sestrou JUDr. Isidora Wolfa, advokáta a předsedy izraelské náboženské obce v Opavě. Vychovávali spolu čtyři děti. 1915 přesídlil z Boskovic do Vídně, kde dožil. Byl pohřben na Vídeňském ústředním hřbitově.

D: Die Juden in Babylonien 200–500, 1–2, Berlin 1902, 1908; Das Grundprinzip des biblischen Strafrechtes nach Maimonides und Müller, Berlin 1904; Für den Kaiser! Königstreue Worte aus dem jüdischen Schrifttum, 1908; Die Entstehung des Talmuds, Leipzig 1910 (2., přeprac. vyd. Berlin–Leipzig 1919); Die Hygiene des Talmuds, in: Hygiene der Juden, M. Grunwald (ed.), Dresden 1911, s. 189–230; Talmudproben, Leipzig 1912 (2., rozšíř. vyd. Berlin 1921); Monumenta Hebraica. Monumenta Talmudica 1, Bibel und Babel. 1.–4. Heft, Wien–Leipzig 1913 (s W. A. Neumannem a A. Wünschem ad.); 2, Recht, tamtéž 1913 (s S. Gandzem, K. Albrechtem a N. Schlöglem); 5, Geschichte. 1.–2. Heft, tamtéž 1914 (s K. Albrechtem, S. Kraussem a N. Schlöglem); 4, Volksüberlieferungen. II. Teil, Aberglauben. Erstes Heft, Traum und Traumdeutung, Wien–Berlin1923 (s A. Kristianpollerem, K. Albrechtem a N. Schlöglem); Der Kampf um Zion und die Parteien im jüdischen Volke, 1921.

L: Jüdisches Lexikon 2, Berlin 1928, s. 847; Wininger 2, s. 366–367; ÖBL 1, s. 383; Deutsche biographische Enzyklopädie der Theologie und Kirchen, München 2005, s. 467; Die Wahrheit (Wien), 11. 12. 1925, s. 7; M. Holzmann, Dr. S. F., in: H. Gold, Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart, 1929, s. 131–132; Die Stimme 7. 6. 1928, s. 10–11; J. Bránský, Židé v Boskovicích, 1999, s. 251, 265 a passim; http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Boskovice (stav k 8. 9. 2015); http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0007_0_06946.html (stav k 8. 9. 2015); http://www.wien.gv.at/wiki/index.php/Salomon_Funk#tab=Personendaten (stav k 8. 9. 2015); http://www.viennatouristguide.at/Friedhoefe/Zentralfriedhof/Tor1_pers/ehrengraeber/03_funk.htm. (stav k 8. 9. 2015).

Petr Vitámvás