GÄRTNER Fritz 28.2.1882-2.12.1958

Z Personal
Fritz GÄRTNER
Narození 28.2.1882
Místo narození Ústí nad Labem
Úmrtí 2.12.1958
Místo úmrtí Mnichov (Německo)
Povolání 75- Sochař nebo medailér
76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 570

GÄRTNER, Fritz (též Friedrich Anton), * 28. 2. 1882 Ústí nad Labem, † 2. 12. 1958 Mnichov (Německo), malíř, grafik, sochař

Výtvarné umění studoval od 1900 v Mnichově u G. Hackla, L. Löfftze, C. Marra, A. Wagnera a P. Halma. Byl členem skupiny českoněmeckých výtvarníků Metznerbund, v meziválečném období žil převážně v německém Mallinckrodtu u Waiblingenu v Bádensku-Württembersku. Po druhé světové válce byl odsunut do Bavorska. Těžiště jeho práce spočívalo v plenérové malbě. Vycházel z německé tradice, především z modifikovaného impresionismu. Zprvu ho zajímalo hlavně venkovské prostředí, často s figurálními pracovními motivy. Po 1918 přijal tematiku dobové sociální malby a zobrazoval tovární dílny, ocelárny, přístavy, krajinu v kombinaci s industriálními prvky. Sporadicky se věnoval portrétu. Zabýval se také ilustrací a grafikou, zvláštního významu dosáhly jeho impresivní plastiky dělnických typů v duchu A. Rodina a C. Meuniera. Ve třicátých letech se přiklonil k nacionálním námětům. Jeho dílo je zastoupeno v NG v Praze a ve sbírce Galerie umění Karlovy Vary.

L: Toman 1, s. 253–254; SČSVU 2, s. 334; https://de.wikipedia.org/ (stav k 15. 2. 2015).

Martin Kučera