GÖBL Wilhelm 10.12.1839-22.5.1907

Z Personal
Wilhelm GÖBL
Narození 10.12.1839
Místo narození Jeseník nad Odrou (u Nového Jičína)
Úmrtí 22.5.1907
Místo úmrtí Purkersdorf (u Vídně, Rakousko)
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik
62- Osvětový nebo veřejný činitel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 659-660

GÖBL, Wilhelm, * 10. 12. 1839 Jeseník nad Odrou (u Nového Jičína), † 22. 5. 1907 Purkersdorf (u Vídně, Rakousko), báňský odborník

Po absolvování gymnázia v Opavě a Báňské a lesnické akademie v Banské Štiavnici nastoupil 1862 do služby státní báňské správy na vrchním báňském ředitelství v Příbrami, kde pracoval ve strojírenském a stavebním odboru. 1864 byl vyslán do Říšského geologického ústavu ve Vídni. Po návratu působil opět v Příbrami, na báňském ředitelství byl jako zastupující hormistr pověřen řízením dolů Lill, Ferdinand, Strachov, Sádek a Květná v okrajové části březohorského ložiska. 1870–71 pracoval ve službách Fürstenbergů na velkostatku Křivoklát jako báňský inženýr v železorudném dole v Novém Jáchymově, 1871 v uhelných dolech v Mirošově na Rokycansku. 1873 se vrátil do státní služby jako hormistr báňské správy v Kitzbühlu v Tyrolsku, 1876 báňský správce.

Od 1880 působil v báňském oddělení na ministerstvu zemědělství Předlitavska ve Vídni, od 1891 jako jeho vedoucí. Zasahoval do státního báňského podnikání, zasloužil se o modernizaci státních dolů v příbramském revíru a v Idriji (nyní Slovinsko; produkce rtuti), rozšiřování hnědouhelných dolů v mosteckém revíru, o přestavbu továrny na uranové barvy v Jáchymově. Podílel se na přípravě nového báňského zákona. Po propadu ceny stříbra na světových trzích 1892, které mělo za následek ztrátovost příbramského závodu, produkujícího více než 90 % stříbra a olova v monarchii, G. spolupracoval s vídeňskou centrální bankou, která 1892–95 závod dotovala. Usiloval o zlepšení nemocenského pojištění a postavení hornictva (výstavba hornických kolonií). Publikoval studie z ložiskové geologie a hornictví, některé se vztahovaly k českým revírům (Příbramsko, Kutná Hora, Ostravsko).

D: výběr: Die Kohlenaufbereitung am Heinrichschachte zu Mährisch Ostrau, in: Jahrbuch der Geologischen Reichsanstalt (Wien) 16, 1866, s. 152–154; Kuttenberg, in: ÖZBH 35, 1887, s. 251–258; Montan-geologische Beschreibung des Přibramer Bergbau-Terraine und der Verhältnisse in der Grube nach dem gegenwärtigen Stande des Aufschluses in diesem Terrain, Wien 1892 (s J. Schmidtem); Geologisch-Bergmännische Karte und Profile, tamtéž 1903.

L: F. Ernst, Sectionschef W. G. †, in: ÖZBH 55, 1907, s. 55–56; Bílková 7, s. 504–505.

Pavel Vlašímský