GÖTH Ignaz 17.7.1889-9.5.1945

Z Personal
Ignaz GÖTH
Narození 17.7.1889
Místo narození Jihlava
Úmrtí 9.5.1945
Místo úmrtí Jihlava
Povolání 61- Pedagog
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 691

GÖTH, Ignaz, * 17. 7. 1889 Jihlava, † 9. 5. 1945 Jihlava, pedagog, vlastivědný pracovník

Vyrůstal jako nemanželské dítě ve skromných poměrech. Učil se fotografem u J. Haupta v rodišti a od 1906 studoval na učitelském ústavu v Brně, kde 1910 složil závěrečné zkoušky. Během vojenské služby získal 1912 v Brně způsobilost k výuce na obecných školách a 1913 nastoupil jako odborný učitel přírodopisu a náboženství na učitelském ústavu v Jihlavě. Na počátku první světové války narukoval na karpatskou frontu, kde byl 1915 raněn, superarbitrován, vyznamenán zlatou medailí pro chrabrost a povýšen na poručíka. 1922 se oženil s Berthou, roz. Neradovou, s níž vychovával dceru Annemarii. G. se věnoval vlastivědné činnosti, publikoval články o německém původu tzv. jihlavského jazykového ostrova, jeho místopisu, historii, národopisu, kultuře; vycházely především v regionálním tisku Mährischer Grenzbote, Altvaterbote, Igelland. Vydal také několik učebnic. Byl členem spolků, např. Deutscher Kulturverband (Německý kulturní svaz) nebo Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde der Iglauer Sprachinsel (Sdružení pro vlastivědu jihlavského jazykového ostrova), které usilovaly o rozkvět německého jazyka a kultury, postupně se klonily k německému nacionalismu a G. se stal podezřelým československým úřadům. Začal být sledován a 1925 po návratu z přednáškových cest byl i se spolupracovníky zatčen a obviněn ze špionáže a vlastizrady. Spolek Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde der Iglauer Sprachinsel byl zrušen a G. strávil měsíc ve vězení, než ho prezident Masaryk omilostnil. Tato zkušenost posílila jeho angažovanost ve prospěch německého nacionalismu, intenzivně publikoval, často ve spolupráci s kolegy, švagrem H. Neradem a A. Altrichterem. Krátce po zřízení protektorátu byl za svoji loajalitu k Říši a Hitlerovi jmenován oblastním a zemským školním inspektorem. Na počátku května 1945 spáchal i s rodinou sebevraždu.

D: výběr: Arbeitsgruss! Festgabe zur 3. Hauptversammlung des „Deutschen Kulturverbandes, Gau VI. Iglauer Sprachinsel“, 1922; Heimatkundliche Arbeits gemeinschaften, 1922; Heimatkunde im Gesamtunterricht [Flugschriften zur Heimatschule und Volkserziehung. Hrsg. von der „Heimatbildung“], 1923; 50 Jahre Mädchenbürgerschule in Iglau, 1924; Hei matbüchlein für die Iglauer Sprachinsel, 1927; Vom Iglauer Berghäuerzug, 1927; Der kleine Heimatforscher. Arbeitsheft für Heimat- und Bürgerkunde, 1928; Heimatkundliches Lesebüchlein für die Iglauer Sprachinsel, 1928; Der Heimatspiegel. Jahrbuch der Iglauer Sprachinsel, 1929; Sagen aus Südwestmähren, 1929; 50 Jahre deutscher Schutzarbeit in der Iglauer Sprachinsel, 1930; Die Berghäuer ziehen aus. Ein Hörspiel, 1932; Der lachende Iglauer, 1932; Iglau. Aus Anlass der 500 Jahrfeier der Baseler Kompaktate 1436–1936, 1936; Wandervogel und Grenzlandarbeit in Mähren. Ein Kapitel Erinnerung und Haltung, 1944.

L: výběr: E. Lehmann, Zum Falle G. in Iglau, in: Jugendführung und Volksgestaltung, September 1925, s. 282–284; Eine andere Anklageschrift oder die schwarze Liste der Tschechen, in: Sudetendeutsches Echo, Juni, Juli und August 1926, s. 93–94, 105–106, 116–117; E. Lehmann, I. G. Heimat und Schule, in: Mährischer Grenzbote 21. 6. 1928, s. 3; K. H. Strobl, I. G. Heimat und Schule, in: tamtéž; Fachlehrer I. G., in: tamtéž 12. 11. 1931, s. 3; Lebens- und Arbeitsbilder sudetendeutscher Lehrer 1, 1932, s. 497; K. Winkler, Literaturgeschichte des oberpfälzisch-egerländischen Stam mes, 1940, s. 631, 633; K. Schwierskok, Berühmte Landsleute 1, in: Igel land, 1941, sv. 4, s. 50n.; Chronik des Igellandes, in: tamtéž, 1944, sv. 5, s. 116, 119; Vom geistigen Schaffen im Igelland. Seine Anfänge – Dichter, Schriftsteller und Heimatforscher auf Iglauer Boden…, in: Mährischer Grenzbote 10. 1. 1955, s. 1–2; R. Zimprich, Wanderer zwischen beiden Welten. Dem Andenken I. G., in: Sudetendeutsche Zeitung 11. 7. 1959, s. 3; H. Krcal, Gedenken an I. G., in: Mährisch-schlesische Heimat 4, 1959, s. 225–229; W. Nemetz, Streifzug durch die Iglauer Heimatdichtung, in: Mährischer Grenzbote 10. 2. 1965, s. 1; R. Hemmerle, Sudetenland-Lexikon, Mannheim 1990, s. 170; P. Knápková, Der Iglauer I. G. – Zwischen Wandervogel und der Schutzarbeit in der Iglauer Sprachinsel, 1999, passim (se soupisem díla a literatury); Lexikon deutschmährischer Autoren, I. Fiala-Fürst – J. Krappmann (eds.), 2003.

Petra Knápková