GAMPERT Vilém 29.6.1902-14.3.1987

Z Personal
Vilém GAMPERT
Narození 29.6.1902
Místo narození Praha
Úmrtí 14.3.1987
Místo úmrtí Praha
Povolání 55- Jazykovědec
53- Historik
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 559-560

GAMPERT, Vilém (též Wilhelm), * 29. 6. 1902 Praha, † 14. 3. 1987 Praha, indolog, knihovník, bibliograf

Pocházel z pražského německojazyčného prostředí. Na Německé univerzitě v Praze vystudoval sanskrt a dějiny staroindické literatury u Morize Winternitze (PhDr. 1928). Od 1929 byl zaměstnán jako bibliograf pražské univerzitní knihovny, 1939–45 absolvoval vojenskou službu v německé armádě, na konci války utrpěl vážné zranění. 1946–78 vedl hlavní katalog knihovny Orientálního ústavu ČSAV v Praze, pro Státní knihovnu ČSR pravidelně připravoval bibliografické soupisy orientalistických prací, spolupracoval s redakcí Archivu orientálního (revize německých textů). Věnoval se rovněž odborné a popularizační činnosti (zaměření na spisy sanskrtské nábožensko- právní literatury, společnost staré Indie).

D: Festschrift Moriz Winternitz, 1933 (ed.); Bibliographie Moriz Winternitz, in: Archiv orientální 6, 1934, s. 275–291; 9, 1937, s. 225–228 (s O. Steinem); Die Sühnezeremonien in der altindischen Rechtsliteratur, 1939; Zur Problematik des Alters des Rgveda, in: Archiv orientální 20, 1952, s. 572–583; Nejstarší civilisace pravěké Indie, in: Nový Orient 9, 1954, č. 10, s. 154–156; In memoriam Oldřich Friš 7. V. 1903 – 14. I. 1955, in: Archiv orientální 23, 1955, s. 497–505 (s E. Heroldem); Prehistorie hinduismu, in: D. Zbavitel a kol., Bozi, bráhmani, lidé. Čtyři tisíciletí hinduismu, 1964, s. 11–14; Československá orientalistika 1963–1964. Bibliography of Czechoslovak Oriental Studies, 1965 (spolupracovník); Československá orientalistika 1965–1966. Jazykověda–Literatura–Historie. Bibliography of Czechoslovak Oriental Studies. Linguistics–Literature– History, 1968 (spolupracovník); totéž 1967–1968, 1970 (spolupracovník); Moudrost a umění starých Indů, 1971, s. 44–68 (spoluautor).

L: V. Raghavan, Sanskrit and Allied Indological Studies in Europe, Madras 1956, s. 49; J. Marek, Dr. V. G. 1902–1987, in: Nový Orient 42, 1987, s. 183; Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, 1999, s. 148–149 (se soupisem díla a další literaturou).

Lukáš F. Peluněk