GAMPER Eduard 23.6.1887-20.4.1938

Z Personal
Eduard GAMPER
Narození 23.6.1887
Místo narození Kappl (v údolí Paznauntal, Rakousko)
Úmrtí 20.4.1938
Místo úmrtí Walchensee (u Bad Tölzu, Německo)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 559

GAMPER, Eduard, * 23. 6. 1887 Kappl (v údolí Paznauntal, Rakousko), † 20. 4. 1938 Walchensee (u Bad Tölzu, Německo), lékař psychiatr a neurolog, pedagog

Syn lékaře, po maturitě v tyrolském Brixenu studoval medicínu na univerzitě v Innsbrucku (MUDr. 1911). Po promoci působil na lékařské fakultě tamní univerzity, nejprve jako sekundární lékař psychiatricko-neurologické kliniky (1911–12), poté jako asistent (1912–30). V Innsbrucku se 1920 habilitoval z neurologie a psychiatrie, 1925 se stal mimořádným profesorem a v témže roce podnikl studijní cestu do Mnichova. 1930 byl jmenován řádným profesorem psychiatrie a neurologie na Lékařské fakultě Německé univerzity v Praze a přednostou její psychiatrické kliniky (od 1932/33 byla klinika přeměněna na psychiatricko-neurologickou), kterou vedl až do své tragické smrti při automobilové nehodě. 1933–38 byl členem Československé státní zdravotní rady, 1935/36 zastával úřad děkana Lékařské fakulty Německé univerzity. 1935 zvolen řádným členem Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen) a členem její komise pro výzkum mozku. Publikoval převážně práce z oboru neurologie, zasloužil se o vybudování neurologické části své kliniky. Podporoval myšlenku přičlenění Rakouska k Německu, český odborný tisk naopak oceňoval G. dobré styky s českými kolegy.

D: Der endemische Kretinismus, 1928; Über den Bau und die Leistungen eines menschlichen Mittelhirnwesens, 1932; Chorea infectiosa, Chorea minor Sydenham und Chorea gravidarum, 1935; Die psychiatrisch-neurologische Lehrkanzel an der Deutschen Universität in Prag – wie sie war, wie sie ist, wie sie sein soll, in: Ärztliche Nachrichten 1938, č. 20.

L: BLDMF, s. 74; BL 1, s. 414; Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte der letzten fünfzig Jahre 1, I. Fischer (ed.), Berlin–Wien 1932, s. 477; tamtéž 3 (Nachträge und Ergänzungen, bearbeitet und herausgegeben von Peter Voswinckel), Hildesheim – Zürich – New York 2002, s. 483; Bericht der Deutschen Karls-Universität in Prag über die Studienjahre 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1942, s. 78–79 (foto); ČLČ 77, 1938, s. 562–563; A. Kral, E. G., in: Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie, Bd. 100, 1938, s. 129–136 (foto, bibliografie); Koerting, s. 75–84, 190; V. Vondráček, Lékař dále vzpomíná (1920–1938), 1977, s. 147, 191–193, 299; J. Peiffer, Hirnforschung in Deutschland 1849 bis 1974. Briefe zur Entwicklung von Psychiatrie und Neurowissenschaftem sowie zum Einfluss des politischen Umfeldes auf Wissenschaftler, Berlin 2004, s. 1072.

P: Archiv UK, Praha, fond LF Německé univerzity 1883–1945, osobní spis; Masarykův ústav – Archiv AV ČR, Praha, fond Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách (Německá akademie věd v Praze), osobní spis.

Petr Svobodný