GAUSE Jaroslav 18.8.1892-29.4.1977

Z Personal
Jaroslav GAUSE
Narození 18.8.1892
Místo narození Tábor
Úmrtí 29.4.1977 (datum pohřbu)
Místo úmrtí Praha
Povolání 19- Ekonom nebo statistik
28- Strojař nebo elektrotechnik
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 578-579

GAUSE, Jaroslav, * 18. 8. 1892 Tábor, † 29. 4. 1977 Praha (datum pohřbu), technik, ředitel ČKD

Pocházel z rodiny kapelníka Augustina G. a Eleonory, roz. Staňkové. V rodišti absolvoval reálku a poté se zapsal na České vysoké škole technické v Praze. Po vypuknutí první světové války studia přerušil a narukoval. Na podzim 1915 byl povolán do letecké školy jako letecký pozorovatel. 1916 byl evidován u 102. pěšího pluku jako poručík. Tehdy, jako účastník bojových letů v Albánii, uplatnil své technické nadání a vzdělání. Poslední dva roky války byl přidělen jako technický důstojník do arzenálu ve vídeňské čtvrti Aspern, dále jako dozorčí důstojník k firmám Daimler a 1918 Breitfeld, Daněk a spol. v Praze. Konec války ho zastihl jako nadporučíka opět v Aspernu. Poté odešel do zálohy, 1930 byl povýšen na kapitána.

1919 ukončil druhou státní zkouškou vysokoškolská studia a 1920 nastoupil do plzeňské Škodovky. Spolupracoval s jejím ředitelem J. Havránkem, který transformoval výrobu pro mírové účely. G. se osvědčil především jako dílenský praktik při seřizování strojů. 1923 odešel do brněnské Zbrojovky. Vzápětí, 1924, přijal práci u F. Janečka a od 1929 pracoval v pražské ČKD. Začínal tam jako přednosta kontrolního oddělení, přednosta dílen v Libni, jejich ředitel a nakonec byl jmenován ředitelem závodů Libeň, Karlín a Slaný. Nakonec patřil do nejužšího vedení firmy: Od 1937 vykonával funkci technického a od 1938 vrchního technického ředitele ČKD, kterým zůstal až do konce druhé světové války (generálním ředitelem byl tehdy K. Růžička). Po válce bylo jeho postavení v ČKD již neudržitelné, G. byl z podniku propuštěn a v září 1946 se ucházel o zaměstnání v Československých závodech kovodělných a strojírenských, n. p., které po jistých potížích pramenících z jeho předválečného postavení získal. Byl pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze.

L: Deutsche Zeitung Bohemia 25. 10. 1915, s. 3; J. Hejda, Žil jsem zbytečně: román mého života, 1991, s. 168, 174; J. Petráň – V. Fuchs, 90 let práce a bojů. Stručný přehled dějin ČKD Sokolovo, závodu n. p. ČKD Praha, 1961, s. 175; Schematismus branné moci československé, 1924, s. 302; totéž, 1930, s. 302.

P: Matrika nar. řkt. f. ú. Tábor, kniha 22, 1888–1893, snímek 400; Archiv NTM, Praha, Sbírka biografických materiálů; NA, Praha, Policejní ředitelství II-EO, G. J. 1892 a G. J. 1892/2; SOA, Praha, ČKD-Ú, inv. č. 36, karton 2.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jaromír Patočka