GAWALOWSKI Karel 21.7.1890-15.10.1965

Z Personal
Karel GAWALOWSKI
Narození 21.7.1890
Místo narození Ruzyně (dnes Praha)
Úmrtí 15.10.1965
Místo úmrtí Praha
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 580

GAWALOWSKI, Karel, * 21. 7. 1890 Ruzyně (dnes Praha), † 15. 10. 1965 Praha, lékař dermatovenerolog, pedagog

Po maturitě na gymnáziu v Plzni (1909) vystudoval Lékařskou fakultu české Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (MUDr. 1914). Během první světové války absolvoval vojenskou službu. 1919–35 pracoval na kožní klinice Lékařské fakulty UK (LF UK), nejprve jako externista, záhy jako asistent. 1924 se habilitoval z dermatologie a venerologie, 1930 získal titul mimořádného profesora, 1934 honorovaného mimořádného profesora. 1935–39 působil jako přednosta kožního oddělení univerzitní polikliniky a ordinář pro kožní choroby v České dětské nemocnici. 1937–38 též řídil Masarykův ústav k léčení lupusu v Praze-Motole, o jehož vybudování se významně zasloužil. 1939 se stal přednostou kožní kliniky LF UK (po 17. 11. 1939 oddělení), v říjnu 1943 byl zproštěn funkce, v červnu 1945 opět ustanoven přednostou I. kožní (později dermato-venerologické) kliniky. 1946 byl jmenován řádným profesorem (se zpětnou účinností od 1941); hodnost DrSc. získal 1956, na odpočinek odešel 1960.

Vybudoval a rozvinul léčbu kožní a uzlinové formy tuberkulózy, zavedl rentgenoterapii a fototerapii kožních onemocnění, rozvíjel diagnostiku, léčbu a prevenci vrozené syfilis; věnoval se boji proti pohlavním chorobám. Byl členem řady domácích i zahraničních odborných společností.

D: Úvod do všeobecné roentgenotherapie a léčení kožních chorob roentgenem, 1931; Obecná dermatologie pro lékaře a mediky, 1955; Venerologie, 1959.

L: Tomeš 1, s. 361; BSPLF 1, s. 203; ČLČ 104, 1965, s. 803–804, 1252 (foto); Československá dermatologie 35, 1960, s. 301–304; 40, 1965, s. 419 až 420 (foto); Zdravotnické noviny 14, 1965, č. 42, s. 2; M. Jirásková, Česká dermatologie na počátku 20. století, in: Česko-slovenská dermatologie 83, 2008, s. 271–276.

P: Archiv UK, Praha, fond LF UK 1883–1953, osobní spis (bibliografie); fond Matriky UK, i. č. 3, Matrika doktorů UK III., folio 1373.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Petr Svobodný