GAZÁREK František 25.11.1912-14.1.1993

Z Personal
František GAZÁREK
Narození 25.11.1912
Místo narození Skalica (Slovensko)
Úmrtí 14.1.1993
Místo úmrtí Olomouc
Povolání 15- Lékaři
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 582-583

GAZÁREK, František, * 25. 11. 1912 Skalica (Slovensko), † 14. 1. 1993 Olomouc, lékař gynekolog a porodník, pedagog

Byl nejmladším synem zedníka a tesaře. Otec zahynul za první světové války na italské frontě a matka (porodní asistentka) se s dětmi přestěhovala k rodičům do Vnorov (u Hodonína). Dva bratři odešli do Kanady, rodinu podporovali, a G. tak mohl 1924–32 vystudovat reálné gymnázium ve Strážnici i 1932–38 Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Po absolvování vojenské služby pracoval 1939–45 jako lékař v olomouckých zemských ústavech (dnes fakultní nemocnice), poté získal primariáty ženských oddělení nemocnic ve Velkých Losinách a Šumperku. 1961 se vrátil do Olomouce a 1961–68 působil na lékařské fakultě jako vedoucí katedry a přednosta gynekologicko-porodnické kliniky. 1962 obhájil titul CSc., 1963 byl jmenován docentem, 1967 mimořádným a 1970 řádným profesorem. 1969–80 zastával funkci rektora univerzity, poté vedl katedru porodnictví a gynekologie a výzkumnou laboratoř lidské reprodukce; do 1990 byl profesorem konzultantem.

Zaměřil se na problémy předčasného porodu, snižování perinatální mortality, pozdní gestózy, poruch ledvin v graviditě, prenatální péče a gynekologické endokrinologie. Publikoval na dvě stovky studií.

F. vstoupil 1945 do KSČ, v šedesátých letech se stal členem pléna i předsednictva okresního výboru KSČ v Olomouci a v období normalizace pléna krajského výboru KSČ v Ostravě. 1968 patřil k odpůrcům pražského jara. Za tzv. normalizace prováděl jako rektor stranické čistky. Byl nositelem Řádu práce, Národní ceny ČSSR, čestného odznaku vlády a dalších vyznamenání a medailí, 1984 získal titul doktor honoris causa Univerzity Karla Marxe v Lipsku.

D: výběr: Gynekologicko-porodnická klinika, in: 20 let práce za záchranu života, za zdraví pracujících (s J. Stehlíkovou a P. Heczkem), 1965, s. 72–82; Z historie olomouckého porodnictví, in: Československá gynekologie 32, 1967, s. 130–132; Vyšetřovací metody v porodnictví, 1974 (3. vyd. 1988, se Z. Křikalem); Gynekologie a porodnictví pro posluchače stomatologické větve, 1976; František Jan Mošner. První český profesor porodnictví a rektor univerzity v Olomouci, 1984; Pokročilá ezofagokardiální achalázie, 1985.

L: Tomeš 1, s. 361; Kapitoly z dějin olomoucké university 1573–1973, 1973, s. 173, 316, 319; R. Stuna, Významné životní jubileum socialistického vědce, in: Kdy–kde–co v Olomouci, 1977 (listopad), s. 6–7; týž, Významné akce k 65. výročí narození prof. MUDr. F. G., CSc., rektora Univerzity Palackého, in: Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1978, č. 194, s. 17–21; týž, Významné jubileum vědecké osobnosti, in: Vysoká škola 26, 1977/1978, s. 178–179; J. Urbanec, Ve službách nového života. K sedmdesátinám F. G., in: Stráž lidu 25. 11. 1982, s. 3; Významné životní jubileum MUDr. F. G., CSc., in: Kdy–kde–co v Olomouci, 1982 (listopad), s. 10; -ju-, Ocenění olomouckému vědci, in: Stráž lidu 8. 12. 1984, s. 2; Čtyřicet let Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 1986, s. 203, 210; F. G. Medailon k 75. výročí narození významného socialistického lékaře a pedagoga, 1987, nestr.; Zakladatelé a pokračovatelé. Památník osobností obnovené univerzity, 1996, s. 52–53; P. Urbášek – J. Pulec a kol., Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990, 2003, passim; P. Urbášek, Rektoři Univerzity Palackého v Olomouci. F. G. – rektor normalizátor, in: Žurnál UP, 3. 12. 2004, s. 7.

P: Archiv UP, Olomouc, fond Rektorát UP, osobní spis F. G.

Stanislava Kovářová