GEISSLERN Ferdinand 18.10.1751-9.7.1824

Z Personal
Ferdinand GEISSLERN
Narození 18.10.1751
Místo narození Znojmo
Úmrtí 9.7.1824
Místo úmrtí Hoštice (u Kroměříže)
Povolání

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ

21- Odborník rostlinné výroby

GEISSLERN, Ferdinand (též GEISLERN, GEISSLER), * 18. 10. 1751 Znojmo, † 9. 7. 1824 Hoštice (u Kroměříže), velkostatkář, šlechtitel ovcí

Otec Johann Georg G. († 1790), královský soudce ve Znojmě, povýšený 1766 do šlechtického stavu, koupil 1779 statek Hoštice, který zdědili jeho synové Ferdinand a Johann Nepomuk (1755–1837), pozdější vicekancléř sjednocené dvorské kanceláře. Oba bratři byli 1810 povýšeni do stavu svobodných pánů: Ferdinand za úspěchy při šlechtění ovcí a Johann Nepomuk za zásluhy ve státní službě.

G. 1772–82 vykonával funkci zástupce hejtmana Brněnského kraje, poté odešel ze státní služby a hospodařil v Hošticích, kde ze zanedbaného celku záhy vytvořil vzorový výnosný velkostatek. Zabýval se ovocnářstvím, pěstováním jetele, chovem skotu švýcarského plemene a nejvíce se soustředil na chov španělských jemnovlnných ovcí. Rozšířil pěstování pícnin, aby zajistil dostatek krmiva pro dobytek, zavedl promyšlený výběr nejlepších jedinců, ze kterých vytvořil elitní chovné stádo ovcí. Do šlechtitelského úsilí zapojil i majitele ovčích stád v regionu, např. A. V. Kaschnitze, hrabata Podstatské, F. S. Vockela. Po 1800 přitahovala pověst velkostatku četné zájemce k exkurzím a G. jméno proslulo v šlechtitelských kruzích i mimo hranice Moravy („moravský Bakewell“), aniž by G. své zkušenosti zachytil písemně. Patrně z jeho podnětu byl 1814 při Moravsko-slezské společnosti k zvelebení orby, přírodovědy a vlastivědy v Brně založen Spolek chovatelů ovcí, který koordinoval zvelebování chovu na Moravě i v celé monarchii.

G. pečoval vzorně rovněž o chudinské ústavy na svém panství. Zůstal svobodný a byl pohřben v rodinné hrobce v Hošticích.

L: Mittheilungen der K. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn 1824, č. 36, s. 281–282; Ch. d´Elvert, 36. Die Freiherren von Geisslern, in: Notizen-Blatt der historisch-statistischen Section der K. k. mährisch-schlesischen Gesellschaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 12, 1869, s. 93–95; BL 1, s. 426; P. Mašek, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti 1, 2008, s. 268–269; E. Štěpánková, Moravský Bakewell. K 220. výročí narození F. G., zakladatele vědeckého chovu ovcí na Moravě i v okolních zemích. Neoficiální ovčácký spolek na Moravě v devadesátých letech 18. století, in: Acta Universitatis agriculturae. Facultas agronomica. Řada A, 19, 1971, s. 809–818; E. Štěpánková – V. Orel, Počátek proslulosti moravského šlechtitelství před G. Mendlem v osobě F. G., in: VVM 27, 1975, s. 72–75; V. Orel, Gregor Mendel a počátky genetiky, 2003, s. 237 a rejstřík.

Pavel Cibulka