GELINEK rodina podnikatelů v papírenském průmyslu

Z Personal
GELINEK rodina podnikatelů v papírenském průmyslu
Místo narození Sorgenthal (dnes Kryštofovy Hamry, u Vejprt)
Povolání 32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství

GELINEK, rodina podnikatelů v papírenském průmyslu

Rodinné podnikání založil počátkem 19. století Mathias G., majitel ruční papírny v Sorgenthalu (dnes Černý Potok, č. o. Kryštofovy Hamry /u Vejprt/), který patřil k vynálezcům dvojitého papíru pro balení homolí cukru. Papírenským tovaryšem se u něj vyučil syn Hermann G. († 3. 11. 1907 Chomutov), který 1847 převzal živnost, zdokonalil tzv. duplexový cukrový papír a výrobu lepenek. Rychle rostoucí obrat umožnil 1858 zakoupení jednoduchého papírenského stroje, na němž byl nainstalován anglický patent na výrobu duplexového cukrového papíru. 1861 papírnu zničil požár a rodina se rozhodla postavit novou v Chomutově. 1863 továrna vybavená moderní parní ústřednou zahájila činnost, k její produkci vedle cukrového papíru ze slámové buničiny přibyla střešní asfaltová lepenka, první výrobek svého druhu v monarchii. Hermann dál soustavně prováděl výzkumy, v poloprovozu vyráběl papír ze slámové drtě, starého sběrového papíru a nebavlněných hadrů. 1869 začala firmě konkurovat nová velká továrna na slámový papír, kterou ve městě otevřel francouzský inženýr a podnikatel P. Piette de Rivage. Rok nato však v ní došlo k tragickému výbuchu parních tlakových nádob, který ji zcela zničil, poté už továrna nebyla obnovena. Papírenství se věnovala i další generace rodiny.

Fridolin G. (* 4. 5. 1854 Sorgenthal) 1897 instaloval stroj k výrobě dvojitého a maximálně širokého archu cukrovarnického papíru, jehož povrch se dal leštit, matovat a barvit. Po uvedení do provozu odstoupil z vedení Hermann st. a řízení firmy se ujali bratři: Fridolin, Hermann G. ml. (* 28. 7. 1856 Sorgenthal) a Ludwig G. Provozovali ji jako veřejnou obchodní společnost M. Gelinek, Maschinenpapierfabrik Komotau; výrobu obohatili o papír konopný a kožitý s přídavky usní. Roční výroba 110–150 vagonů směřovala do většiny zemí Rakousko-Uherska. Obchodním ředitelem se stal Hermann, který vystudoval komerční vědy v Mohuči. Znárodněná firma ukončila činnost 1950.

L: Heimatskunde des politischen Bezirkes. Komotau, 1898, s. 420–421; F. Zuman, Zaniklá papírna v Sorgenthalu, in: Papír a celulóza 3, 1948, s. 18–19; M. Vykydal, Příspěvek k historii slámového papíru, in: DVT 21, 1988, s. 34–35; Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska… 2, M. Myška (ed.), 2008, s. 95–96.

Jiří Palát