GELLERTH rodina podnikatelů v papírenském průmyslu

Z Personal
GELLERTH rodina podnikatelů v papírenském průmyslu
Narození 1825
Místo narození Tachov
Místo úmrtí Plzeň
Povolání 32- Odborník dřevoprůmyslu nebo papírenství
Citace Biografický slovník českých zemí 19, Praha 2016, s. 597

GELLERTH, rodina podnikatelů v papírenském průmyslu

S rodinným podnikáním začal Leopold G. (* 1825 Tachov), který v začátcích po roce 1860 provozoval se švagrem Heinrichem Fürthem směnárnu v Plzni. Oba společníci se později rozhodli věnovat strojní výrobě papíru. V monarchii patřili k průkopníkům slámové technologie. 1880 zakoupili na Lineckém předměstí (čp. 10) v Českých Budějovicích tzv. Knížecí mlýn a investovali do jeho přestavby na moderní papírnu. Už následujícího roku vyráběli na třech strojích s pracovní šíří 1,40 m a délkou archu až deset metrů. K vybavení patřily i dva stroje na hladkou slámovou lepenku. Kromě domácí suroviny, kterou získávali z okolí, dováželi slámu z Nizozemska a uherských nížin. Dodávky papíru naopak směřovaly do mnoha zemí Evropy, Asie, Severní a Jižní Ameriky. Po dobu několika desetiletí se k největším odběratelům řadilo Turecko, resp. jeho tabáková režie, která papír používala k balení tabáku a cigaret. 1891 se Leopold – podobně jako rok předtím Fürth – vzdal řídících funkcí (tehdy zaměstnávaly firmy Gelerthů a Fürthů v Plzni a Českých Budějovicích více než dvě stě padesát osob) a svá aktiva i pravomoci převedl na syna Rudolfa G. (* 1853 Plzeň, † 26. 6. 1939 České Budějovice). Ten, předtím než nastoupil do rodinné firmy, vystudoval v Plzni střední školu. Prošel řadou vedoucích funkcí v Plzni i Českých Budějovicích, kde se 1880 stal prokuristou firmy, od 1891 jako představitel vybavený veškerými pravomocemi zastupoval celou rodinu. 1906 společníci koupili americký patent, a zasloužili se tak o zavedení nejdříve jednovrstvé, později třívrstvé vlnité lepenky pro balení skla, porcelánu, žárovek a jiného křehkého zboží. Ta se stala žádaným artiklem nejen v Evropě. Majetek obou společníků propojovalo také manželství Rudolfa s Augustou Fürthovou. 1907 byla do té doby veřejná obchodní společnost převedena na akciovou se sídlem v Plzni a filiálkou v Českých Budějovicích. Až do 1913 byli většinovými vlastníky Fürthové, poté odstoupil Emil Fürth a svých čtyři sta šedesát devět akcií prodal Rudolfovi, který se 1914 stal majoritním akcionářem v obou závodech. Vzápětí převzal řízení firmy Rudolfův syn Oswald G. (* 1889 České Budějovice). Byl absolventem drážďanské techniky, na níž obhájil disertaci z oboru výroby papíru a získal doktorát technických věd. Do otcovy firmy v Plzni se vrátil 1913, kde o rok později s ním a některými členy rodiny Fürthů založil novou právní firmu Gellert & Co., s. r. o. Od 1924 působil jako viceprezident nadnárodní společnosti Prager Elbemühl AG. Oženil se s dcerou bankéře Julia Petschka Margarethou (1894–1980). Po jejich sňatku se bankovní dům Petschek začal zajímat o papírenský průmysl a během dvacátých a třicátých let 20. století banka firmu prakticky pohltila. Členové rodiny se stali pouze reprezentanty či vysokými úředníky v papírenském kartelu bez rozhodovacích pravomocí. Potomci rodiny žijí v USA.

L: M. Vykydal, Počátky výroby papíru strojního na Plzeňsku, in: Minulostí Západočeského kraje 5, 1967, s. 54–73; týž, 100 let papírny v Českých Budějovicích, 1980; týž, Příspěvek k historii výroby slámového papíru v Čechách, in: DVT 21, 1988, s. 34–45; Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska… 2, M. Myška (ed.), 2008, s. 96–97.

Jiří Palát