GOTTL Rudolf 31.12.1841-26.12.1909

Z Personal
Rudolf GOTTL
Narození 31.12.1841
Místo narození Rybáře (Karlovy Vary)
Úmrtí 26.12.1909
Místo úmrtí Rybáře (Karlovy Vary)
Povolání 36- Ostatní průmyslová odvětví
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 694

GOTTL, Rudolf, * 31. 12. 1841 Rybáře (Karlovy Vary), † 26. 12. 1909 Rybáře (Karlovy Vary), podnikatel v keramickém průmyslu

Zakladatel první plavírny kaolinu v Rybářích (1868). Dílna od 1875 vyráběla i porcelánovou hmotu a glazury. G. ji 1889 zmodernizoval a rozšířil o další provozy v Rybářích a v nedalekém Sedlci. Získaný produkt vyvážel do Německa a do Skandinávie. 1892 transformoval podnik na akciovou společnost s názvem Zettlitzer Kaolinwerke A. G. a předsedal její správní radě. Postupně pohltil další menší provozy a dodával surovinu do podniku Karlovarský porcelán. V majetku firmy byly i další závody, včetně vlastního hnědouhelného dolu. V Rybářích se G. zapojil do komunální politiky jako člen obecního výboru a starosta obce, získal tam čestné občanství. Podílel se na založení starobince, který dál finančně podporoval. Značným finančním obnosem přispěl na výstavbu zamýšleného druhého katolického kostela v Karlových Varech.

Syn Viktor G. (* 7. 3. 1872 Rybáře / Karlovy Vary, † 2. 6. 1934 Rybáře / Karlovy Vary) se stal prezidentem správní rady a generálním ředitelem nové akciové společnosti. Po založení ČSR působil jako člen předsednictva Svazu německého průmyslu a čestný předseda odborné skupiny pro keramiku. Jeho zásluhou byl 1924 zaveden mezinárodní standard suroviny podle kaolinu v Sedlci. Syn August G. (* 13. 3. 1875 Rybáře / Karlovy Vary, † 28. 8. 1957 Heidelberg /Německo/) vystudoval gymnázium v Praze, poté práva a chemii na univerzitě ve Štýrském Hradci. Po otcově smrti převzal řízení firmy a po jejím akcionování se stal členem správní rady. Jeho zálibou byly automobilové závody, od 1913 až do třicátých let předsedal automotoklubu v Chebu. Po 1945 byl odsunut a v Heidelbergu se podílel na založení chebské odnože sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Podnik byl 1946 znárodněn a několikrát změnil jméno; od 1995 působí pod značkou Sedlecký kaolin, a. s.

L: BL 1, s. 458; GIÖ 2, s. 358; EBL 1, s. 175; Myška, s. 134.

Tomáš Burda