GRAVANI Peregrinus 13.1.1732-18.4.1815

Z Personal
Peregrinus GRAVANI
Narození 13.1.1732 (datum křtu)
Místo narození Jaroměřice nad Rokytnou
Úmrtí 18.4.1815
Místo úmrtí Brno
Povolání 78- Hudební interpret

GRAVANI, Peregrinus (též GRAWANI, GRAWANY, KRAVANI, KRAVANY, KRAWANI, Peregrin), * 13. 1. 1732 (křest) Jaroměřice nad Rokytnou, † 18. 4. 1815 Brno, hudebník, hudební skladatel

Byl synem zednického mistra Tobiase (Dobiáše, Tobiáše) G. a Anny, dcery školního rektora Václava Svobody, usedlých v Jaroměřicích, významném středisku barokní hudby i divadla. Tam po krátkých studiích u znojemských dominikánů a v brněnském semináři sloužil (spolu s otcem, projektantem přírodního divadla, a se dvěma staršími bratry i sestrami) v livreji rovněž jako zpěvák a trubač v zámecké kapele hudbymilovného hraběte Jana Adama z Questenberka anebo jako příležitostný varhaník v brněnských kostelech. Od 1755, kdy jaroměřický hudební i divadelní provoz zanikl, byl zaměstnán na místě tenoristy u sv. Jakuba v Brně, kde byl od 1762 po více než čtyřicet let ředitelem kůru a vedl vokalisty i instrumentalisty placené městskou radou. V období od května do srpna 1768 mu byla kvůli sporům se zaměstnanci kůru a s církevními představenými funkce odebrána, avšak poté byl povolán zpět. Převzal a dopsal cenný svatojakubský hudební inventář či katalog s osmi stovkami chrámových skladeb a dále ho obohatil. K tomu 1758–1812 složil na sto třicet chrámových skladeb (mše, rekviem, litanie, nešpory, magnificat a pastorely), jež nalezly uplatnění na celé Moravě. Především v Brně šířil skladby J. Haydna a W. A. Mozarta.

L: HS 1, s. 372; BL 1, s. 463; MGG 7, sl. 1532–1533 (se soupisem litera tury); LDM 1, s. 461–462 (se soupisem díla a literatury); www. ceskyhudebnislovnik.cz (se soupisem díla, stav k 17. 1. 2010); P. Číhal, Moravské hudební inventáře 1725–1781, 2005, passim (bakalářská práce, FF MU, Brno, se soupisem literatury a pramenů); B. Kašpárková, Zpěváci a hudebníci na dvoře J. A. Questenberka, 2013 (magisterská práce, FF MU, Brno, se soupisem literatury a pramenů); J. Perutková, František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, 2011, s. 607a rejstřík (se soupisem díla, literatury a pramenů); táž, Der glorreiche Nahmen Adami, Wien–Graz 2016, s. 739; http://encyklopedie.brna.cz (stav k 2. 5. 2016).

P: MZA, Brno, fond E 67 Sbírka matrik, kniha č. 10 317, řkt. f. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, matrika nar., sv. 3, nefol.; kniha č. 16 912, řkt. f. ú. Brno – sv. Jakub, matrika zemř., sv. 4, fol. 6.

Gustav Novotný